Štab CZ HNK-a: Zabranuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija

Štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je naredbu kojom se obustava posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim  centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru, na području  HNK-a.

Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području HNK-a.

Naređuje se domovima zdravlja u HNK-u da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građana.

Naređuje se oštinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da odmah formiraju mobilne timove matičnih ureda u svakoj opštini/gradu u HNK-u i odmah javno objave njihove kontakte kako bi, po pozivima osoba starijih od 65 godina života kojima je onemogućeno kretanje, išli na kućne adrese i izdavali potrebne punomoći. Naredba se izdaje u svrhu omogućavanja starijim osobama da mogu opunomoćiti mlađe članove porodice za rješavanje svakodnevnih životnih potreba (podizanje novca s banke, podizanje penzije, preuzimanje poštanskih paketa…).

(NovaSloboda.ba)