SUM TV – novi obrazovni medij

Uprava Sveučilišta u Mostaru, na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem, donijela je odluku za snažni i ubrzani razvoj Sveučilišne televizije (SUM TV), što će u konačnici podići nivo produkcije programa na veći nivo.

Određen je i programski smjer ove televizije koja će se prvenstveno usmjeriti na proizvodnju obrazovnog programa, ispunjavajući tako zanemarenu zadaću televizije koja glasi obrazovanje, pored informisanja i zabavljanja publike.

S ciljem ispunjavanja nove misije Sveučilišne televizije, užurbano se radi na izgradnji dva nova, u potpunosti opremljena televizijska studija, proširenju i prilagođavanjui prostornih kapaciteta, te prilagođavanju mrežne infrastrukture. U toku je nabavka profesionalne opreme za proizvodnju programa, naručeno je 11 novih kamera s pratećom opremom, računara za montažu, teleprompteri, mikrofoni i druga tehnička produkcijska pomagala. Planirana su i kadrovska pojačanja, tako da će cijeli sistemSUM TV-a biti u punom pogonu.

Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić ističe kako trenutno, ali i buduće stanje u svim segmentima društva traži nove načine razmišljanja.

„U vrijeme krize, potreba za komunikacijama je veća, i mi moramo biti spremni odgovoriti tome. Pred nama svima veliki su izazovi i poteškoće u životu i radu. Sa Sveučilišnom TV nastojimo omogućiti nesmetano provođenje nastave za širi obrazovni sistem i napraviti jednu obrazovnu platformu koja će biti na usluzi svima. Proizvodnjom sadržaja za učenje na daljinu doprinijećemo transferu znanja, što je važan obrazovni segment“, kaže rektor prof. dr.Tomić.

Televizija Sveučilišta u Mostaru jedan je u nizu odgovora SUM-a na ublažavanje stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Trenutno se u sklopu produkcijskih kapaciteta snima i emituje kompletna nastava za niže razrede osnovnih škola (od 1. do 5. razreda). U narednom periodu, proizvodiće se i video nastava za potrebe visokog obrazovanja, što će zasigurno Sveučilište u Mostaru pozicionirati kao vodeće kada se radi o organizaciji učenja na daljinu. Uz proizvodnju programa, SUM TV nudiće i medijske treninge za pojedince i poslovne subjekte.

Voditelj Sveučilišne televizije dr. sc. Franjo Takač naglašava kako će SUM TV biti na visokom programskom novu i spreman odgovoriti svim zahtjevima proizvodnje modernog televizijskog programa.

„Kroz dva nova studija, kompletnu novu opremu i kadrovska pojačanja ponudit ćemo jedno osvježenje na medijskoj sceni. Naš program biće dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta, ali i na raspolaganju televizijskim kućama. Obrazovna komponenta televizije je nažalost zapostavljena, iako je jako važna, jer televizija, odnosno video mediji, i dalje slove kao najuticajniji mediji. Stoga će ova obrazovna uloga SUM TV-a zasigurno doprinijeti očuvanju osnovnih televizijskih zadataka koje glase – obrazovati, informisati i zabaviti!“, ističe Takač.

(NovaSloboda.ba)