Apel građanima Mostara: Komunalni otpad odlažite u kontejnere

Grad Mostar pozvao je građane da komunalni otpad odlažu u kontejnere te da tako pomognu održavanju javne higijene, a time i javnog zdravlja.

“Takođe, apelujemo na naše sugrađane da ne iznose kabasti otpad iz kuća, stanova, poslovnih prostora i ne doprinose stvaranju deponija na javnim površinama. Na taj način, svaki pojedinac doprinijeće da se ne stvaraju novi nepotrebni uslovi za širenje koronavirusa”, saopšteno je iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.