Norveška dala 7,5 miliona kruna pomoći BiH u borbi protiv koronavirusa

Ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj Nedim Makarević potvrdio je Feni da je ova skandinavska država dala na raspolaganje 7,5 miliona norveških kruna BiH u borbi protv pandemije COVID-19.

Obavještenje je stiglo juče u kasnim satima. Sredstva će biti prebačena i implementirana preko UNDP u BiH na način kako je najefikasnije i najprioritetnije, a vezano za razvoj situacije u BiH i konkretne potrebe, a bazirano na potraživanju naših odgovornih institucija. NaČin, vrsta, materijal i oblik pomoći u vrijednosti od 7,5 miliona norveških kruna će biti naknadno objavljeni preko organizacija koje će istu implementirati.

“Želio bih iskoristiti priliku da se još jednom zahvalim prijateljskoj Norveškoj koja nam je, po ko zna koji put, spremna pomoći, mada i sama vodi veliku borbu sa koronavirusom”, naglašava Makarević.

(Fena)