Zabranjuje se izlazak migranata iz prihvatnih centara, objaviti imena prekršilaca mjera samoizolacije

Štab civilne zaštite Grada Mostara naredio je da se obustavlja posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru  na području  Grada Mostara.

Za  provođenje ove naredbe odgovorni su Ministarstvo unutrašnjih poslova –Policijska uprava  Mostar i upravnici centara iz tačke 1.ove naredbe.

Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska uprava Mostar da putem Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara izvještava Štab civilne zaštite Grada Mostara o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Štab je preporučio opštinskim organima za inspekcijske poslove i MUP-Policijskoj upravi Mostar da u okviru provjera  kršenja mjera o izolaciji, pored prekršajnih mjera, koriste i odredbe Krivičnog Zakona Federacije  Bosne i Hercegovine i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi sprječavanja službene osobe u vršenje službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti (čl.225,226,240,358.i 359. Krivičnog zakona Federacije BiH).

Preporučuje se organima da javno objave ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije, navodi se u saopštenju komandanta Štaba CZ Grada Mostara Ljube Bešlića.

(NovaSloboda.ba)