Štab CZ HNK-a izdao nove naredbe i preporuke

Kantonalni štab civilne zaštite HNK-a, na jučerašnjoj varednoj telefonskoj sjednici, donio je naredbe i preporuke s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije u HNK-u, koje stupaju na snagu odmah.

Preporučuje se svim ukućanima koji su u porodici imali zaraženog, a bili su u samoizolaciji 14 dana, da izolaciju produže za dodatni period od 14 dana.

Preporučuje se svim poslodavcima u javnom i privatnom sektoru, kao i privatnim firmama, da, gdje je god to moguće, rad organizuju sa minimalnim brojem ljudi (po mogućnosti jedna osoba u uredu).

Preporučuje se svim pravnim i fizičkim osobama koje nisu obavezne i nisu uključene u rad u uslovima proglašenja nepogode, da ograniče međugradsko i međumjesno kretanje, osim u nužnim slučajevima.

Preporučuje se vlasnicima prevozničkih firmi, kao i privatnim prevoznicima, da svoj rad, a koji je u ovoj situaciji, zbog snabdijevanja potrebnim namirnicama i drugim neophodnim sredstvima, bitan, organizuju na način da vozačima između i nakon vožnji, omoguće da odmah ne idu u krug porodice, nego da borave u samoizolaciji.

Preporučuje se institucijama ovlaštenim za izdavanje dozvola za kretanje u vrijeme policijskog  sata, da izdaju dozvole isključivo onim osobama koje su neophodne za njihov rad i funkcionisanje.

Operativni centar CZV HNK

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim i ostalim službama , brojevi telefona za sve informacije o COVID-19:

121  ;      036 327 387 ;    063 000 121 .

Čapljina                                                                                                                                      Izvršena je provjera samoizolacije 170 osoba. Svi  su zatečeni na navedenim adresama.             Izdano je 21 rješenje za samoizolaciju.

Čitluk

Opštinski štab Civilne zaštite Čitluk juče je donio naredbe s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije:

1.  Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području opštine Čitluk.

2.  Naređuje se Domu zdravlja Čitluk da organizuje pružanje žurnih stomatoloških usluga za građane općine Čitluk.

3.  Naređuje se Opštinskoj službi za društvene djelatnosti, opštu upravu i borce da formira mobilni tim Centra za pružanje usluge građanima opštine Čitluk – šalter sale, te da javno objavi kontakte kako bi po pozivima osoba starijih od 65 godina išli na kućne adrese i izdavali potrebne punomoći, a sve u svrhu omogućavanja starijim osobama da mogu opunomoćiti mlađe članove porodice za rješavanje svakodnevnih životnih potreba (podizanje novca s banke, podizanje penzije, preuzimanje poštanskih paketa i sl.).

4.  Za potrebe osiguranja smještajnih kapaciteta za lakše i srednje teške oboljele osobe od koronavirusa (COVID 19)s područja opštine Čitluk, određuju se sljedeći objekti :

a)  Sportska dvorana OŠ “fra Didak Buntić”

b)  Novoizgrađeni objekat Staračkog doma u Bijhakovićima

5. Naređuej se Crvenom krstu Čitluk da vrši koordinaciju rada volontera koji su raspoređeni u mobilne timove i pružaju pomoć starijim osobama iznad 65 godina oko podizanja novca s banke i podizanja penzije, kupovine artikala za svakodnevnu upotrebu – hrana, sredstva za higijenu i dr.

Stolac                                                                                                                                            Opštinski štab Civilne zaštite Stolac donio je naredbe s ciljem sprječavanja širenja korona virusne infekcije:

1. Naređuje se Domu zdravlja Stolac da u okviru svojih kapaciteta i ovlaštenja preduzme radnje za stvaranje uslova za rad medicinskog osoblja i pružanja usluga liječenja u Školskoj sportskoj dvorani u slučaju potrebe za prijem lakše i srednje oboljelih osoba od koronavirusa (COVID-19).

2. Naređuje se Komunalnom preduzeću Stolac da u okviru svojih kapaciteta i ovlaštenja preduzme radnje na čišćenju, provjeri komunalnih, vodovodnih i elektro instalacija u Školskoj sportskoj dvorani u svrhu stvaranja uslova za nesmetanu upotrebu dvorane.

3. Naređuje se Osnovnoj  i  Srednjoj školi Stolac da higijensko osoblje (čistačice) i domare stavi u radnu obavezu i na raspolaganje Opštinskom štabu Civile zaštite u svrhu preduzimanja radnji  na čišćenju i opremanju Školske sportske dvorane.

4. Naređuje se DVD-u Stolac da preduzme radnje na dezinfekciji objekta Školske sportske dvorane u slučaju potrebe za prijem lakše i srednje oboljelih osoba od koronvirusa (COVID-19).

Jablanica                                                                                                                                              Na području opštine Jablanica, Policijska stanica prati provođenje naredbi koje su donijeli Federalni, Kantonalni i Opštinski štab Civilne zaštite.

U protekla 24 sata, na području PS Jablanica, zabilježen je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, nepoštivanjem naredbe o zabrani kretanja osoba starijih od 65 godina, gdje je jednoj osobi izdan prekršajni nalog u iznosu od 500 KM.

Patrole Policije su izvršile kontrole osoba kojima je određena samoizolacija, od strane Federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa, vezano za Pandemiju koronavirusa, a isti su zatečeni  na  adresi stanovanja uz poštivanje naloženih mjera.

Na sjednici Opštinskog štaba Civilne zaštite donesena je Odluka o određivanju mobilnih timova za matične urede na području opštine Jablanica, čiji su brojevi javno objavljeni.        

Prozor-Rama

U proteklih 24 sata prijavljeno je 16 osoba koje su stigle iz inostranstva i za sve njih izrečena je zdravstvena mjera samoizolacije.

Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inostranstva do 14:00 sati je 272.  

Neum

U kontaktu sa domom zdravlja Neum, potvrđeno je 1 novo rješenje o samoizolaciji. Svi koji su pod izrečenim mjerama se javljaju dežurnom ljekaru i nemaju nikakvih simptoma.

Požari

Na području Mostara (Kočine, Brankovac), Čapljine (Čapljinsko polje) i Čitluka (Donja Blatnica, Tepčići) zabilježeni su požari, u kojima je gorila trava, nisko rastinje, trska i otpad.

Na području HNK-a registrovana su 4 krivična djela i 2 slučaja remećenja javnog reda i mira.

(NovaSloboda.ba)