Prinudna izolacija za sve koji krše izdata rješenja

Kantonalni štab civilne zaštite na vanrednoj telefonskoj sjednici naredio je prinudnu izolaciju za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog tijela kojim se određuje mjera izolacije, za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.                                                                                                                           

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK-a i Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a da osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebitim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uvjetima boravka osoba iz točke 1. ove zapovijedi.                              

Rok za uspostavljanje objekata je tri dana od dana donošenja ove naredbei.                   

Zadužuju se rukovodioci tijela iz ove naredbe da putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, izvještavaju Kantonalni štab civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršenju ove naredbe.                                                                                    

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon ispunjavanja uslova iz naredbe.

U posljednja 24 sata, u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva HNK-a, zaprimljene su 3 prijave građana u vezi sa koronavirusom (COVID-19), koje su se odnosile na rad jednog frizerskog salona, prijavu dolaska jedne osobe iz Njemačke i prijavu prevelikog broja kupaca u jednoj trgovini, gdje su pojedini bili bez maski i rukavica.

Dvije osobe su prijavile dolazak u Mostar iz inostranstva. Jedna je stigla iz Španijee, a druga iz Hrvatske. Osobe  su evidentirane, a podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

(NovaSloboda.ba)