OC CZV HNK-a: Određeni objekti za smještaj oboljelih od koronavirusa

U posljednja 24 sata, Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva HNK-a zaprimio je  4 prijave građana u vezi sa koronavirusom COVID-19, koje su se odnosile na nepridržavanje mjere samoizolacije, rada ugostiteljskog objekta, nepoštivanje mjere zabrane izlaska starije osobe, te prijava za jednu osobu  sumnjivu na koronavirus. Urađena su i 2 sanitarna upitnika za osobe koje nemaju prebivalište na području HNK-a.

Mostar

Za smještaj lakših i srednje teških oboljelih lica od koronavirusa COVID 19, Grad Mostar je odredio objekat Policijske akademije-kamp Rodoč sa kapacitetom od 100 kreveta.

Čapljina

Gradski štab CZ-e Čapljina na sjednici održanoj 30. marta.donio je odluku da se na prostoru grada Čapljine za potrebe izolatorija stave u funkciju objekat „Storija“ u Tasovčićima i objekat „Regina de lap ace“ u Zvirovićima.

Tokom noći, od 20 do 22,30 sati, izvršena je dezinfekcija javnih površina i saobraćajnica u gradu.

Čitluk

Sportska dvorana Osnivne škole “fra Didak Bunti”a u Čitluku i novoizgrađeni objekat staračkog doma u Bijakovićima određene su za potrebe osiguranja izolatorija za lakše i srednje teške oboljele od COVID 19.

Konjic

Naredbom štaba CZ Konjic, od 24.03.2020 godine, naređeno je da firma „Bujice“d.o.o. ustupi objekat „Motel“ Konjic u svrhu smještaja osoba sa lakše i srednje teškom kliničkom slikom COVID-a 19.

Sanitarni inspektor je izdao 126 rješenja:

-16 rješenja za pozitivne na koronavirus, 43 rješenja za osobe doputovale iz inozemstva u općinu Konjic, od toga 40 rješenja je isteklo,a 3 su još na snazi.

-67 rješenja o samoizolaciji (kontakti sa pozitivnim i kontakti sa kontaktom),od čega je 59 rješenja isteklo, a 8 rješenja je još na snazi.

 -31.03. izdato je 10 rješenja o samoizolaciji.

– 01.04. izdato 61 rješenje o samoizolaciji i 6 rješenja za pozitivna lica na COVID-19. Ukupno izdato 203 rješenja.

Dana 31.03.. izdata su 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja samoizolacije od strane sanitarnog inspektora.

Dana 31.03. izdata su 2 prekršajna naloga zbog rada 2 ugostiteljska objekta u vrijeme naredbe o zabrani, od strane tržišnog inspektora.

Stolac

Opštnski štab CZ-e Stolac za smještaj lakše i srednje teških oboljelih lica od koronavirusa COVID 19 odredio objekat Motel Vila Ragusa, u ulici Kralja Tomislava b.b. sa mogućim kapacitetom prijema od 16+20 osoba i objekat Sportske dvorane kapaciteta 60 osoba.

Neum

Opština Neum je osigurala 1 sprat hotela „Stela“ u Neumu sa 15 soba u slučaju potrebe za smještaj lakše i srednje teških oboljelih od koronavirusa.

Nije bilo kršenja mjera samoizolacije.

Jablanica                                                                                                                                 Dana 01.04. Opštinski štab civilne zaštite usmjerio je svoj rad na pojavu prvog slučaja oboljelog od COVID 19. U toku dana se radilo na čišćenju prostora Doma samaca, koji je određen za izolatorij  oboljelih od COVID-a 19. Vršeno je uređene novih prostorija za potrebe izolatorija, čime će se steći uslovi za smještaj dodatno oko 15 kreveta. 

Dana 01.04. u 10,30 sati broj osoba u izolaciji je bio 35, jedna osoba je pozitivna na COVID 19, ispunjeno je 16 novih upitnika. Ukupan broj osoba u izolaciji  iznosi 51.                                                                                                                                                             Pripadnici PS Jablanica izvršili  su 17 kontrola samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Nije bilo kršenja zabrane kretanja.

Prozor-Rama

Opštinski štab CZ-e Prozor Rama odredio je objekte Ekonomija (do 40 osoba) i objekat Dom za stare i nemoćne osobe na Šćitu (do 80 osoba),za smještaj lakše i srednje teških oboljelih lica od korona virusa.

Dana 01.04. pripadnici PSProzor Rama izvršili su provjeru 92 osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdila da se 91 osoba pridržava mjera, dok je 1 osoba prekršila samoizolaciju, te je sačinjena službena zabilješka i upućena sanitarnom inspektoru.

U protekla 24 sata prijavljene su 3 osobe, koje su stigle iz inostranstva, i njima će tokom dana biti izrečena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inostranstva na području opštine je 294.

Trenutno se na području opštine pod zdravstvenim nadzorom samizolacije nalazi 124 osobe.

Ravno

Za potrebe Doma zdravlja Ravno, određuje se Lovački dom u Ravnom kao mjesto za osobe oboljele od COVID 19 a koje imaju prebivalište na prostoru opštine Ravno.

(NovaSloboda.ba)