Donesena odluka o radu Pisarnice i Šalter sale

Štab CZ Grada Mostar, danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici, donio Odluku o organizaciji  rada Pisarnice i Šalter sale, područnih i mjesnih ureda Gradske uprave Grada Mostara od 6. 4.2020. godine.

 Ovom Odlukom se  utvrđuje   rad   pisarnice i šalter sale, područnih i mjesnih ureda Gradske uprave Grada Mostara  na sljedeći način:

Stranke podnose zahtjeve iz nadležnosti odjela i službi Grada Mostara, uz dokaz plaćene administrativne taxe  putem pošte,  na adresu Grad Mostar, ul. A.Buća 17. Mostar i na službeni mail Grada Mostara: grad.protokol@mostar.ba i grad.prijemzahtjeva@mostar.ba. uz skeniranu uplatnicu, kao dokaz plaćene administrativne takse.

Poslovi upisa (osnovni i naknadni) u matične knjige u područnim uredima vrše se srijedom i petkom po rasporedu i pozivu ovlaštenog matičara, osim hitnih upisa koji će se izvršiti odmah.

Poslovi izdavanja izvoda iz matičnih knjiga u područnim uredima, pisarnici i šalter sali, vrše se svaki radni dan u terminu od 10-12sati.

Poslovi ovjere potpisa prijepisa i rukopisa vrše se u područnim uredima, pisarnici i šalter sali, svaki radni dan u terminu od 10-12 sati.

Poslovi upisa (osnovni i naknadni) u matične knjige u mjesnim uredima vrše se po pozivu stranke od strane ovlaštenog matičara, nakon dostavljenih prijava činjenica rođenja i smrti, od  zdravstvenih ustanova.

Matičar u mjesnom uredu je dužan za potrebe stranaka istaćii kontakt telefon na vidno mjesto za slučaj hitne potrebe za izvodom iz matičnih knjiga ili ovjere dokumenta. 

Poslovi upisa u matičnu knjigu umrlih osoba kod kojih je smrt nastupila van zdravstvene ustanove (kuća, stan i sl.) upis se vrši po zahtjevu stranke, nakon pribavljenih potvrda od nadležne zdravstvene ustanove i u dogovoru sa nadležnim matičarom.

Ulazak stranaka u pisarnicu i šalter salu, kao i prijemne urede područnih i mjesnih ureda, dozvoljen samo uz korištenje rukavica i maski.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane Corona virusom (COVID 19).

(NovaSloboda.ba)