Tegeltija sa predstavnicima MMF-a

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je danas, putem video-linka, sa šefom misije MMF-a u BiH Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Endru Juelom o trenutnoj situaciji u BiH prouzrokovanoj pandemijom virusa korona (COVID-19), saopšteno je iz VM BiH.

Predsjedavajući Tegeltija upoznao tokom razgovora šefa misije MMF-a u BiH Petrija o stanju u BiH u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije, te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila privreda i vratila radna mjesta.

Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg Vijećaa ministara informisali da je izvjesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50 na 100 posto uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona eura na 330 miliona eura, te istakli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedeljak, 6. aprila.

Ovom prilikom, naglašeno je da je izuzetno važno da se entiteti usaglase oko raspodjele sredstava, jer će u protivnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instumentu.

Predsatvnici MMF-a su na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale niti informisale MMF, kao ni druge međunarodne finasijske institucije, iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definisanih mjera.

Predsjedavajući Tegeltija zahvalio se predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti oko raspodjele odobrenih sredstava kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko Distriktu.

V. B.

(NovaSloboda.ba)