Uplaćeno 715, 383 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Ministarstvo financija i trezora BiH svaki dan će objavljivati na svojoj web stranici podatke o uplatama na namjenski podračun, koji je otvoren kod Centralne banke BiH, gdje će biti uplaćivana finansijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju Ministarstva finansija i trezora BiH do danas su uplatu na namjenskom podračunu imali  Telemah d.o.o. Sarajevo u iznosu 715,373.20 KM i privatna osoba u iznosu 10,00 KM.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva bezbjednsoti BiH, dok je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputama za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava  dostupni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).

V. B.

(NovaSloboda.ba)