Broj zaposlenih u FBiH manji za 15.000 osoba

Direktor Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović, prilikom današnjeg obraćanja javnosti predstavnika federalnih institucija, kazao je kako je od početka pandemije pa do danas broj zaposlenih u FBiH manji za 15.331.

“Zaposlenici Poreske uprave FBiH u proteklih 13 dana obradili su više od 24.000 prijava i odjava u registrima poreske obveznika. Nažalost, imamo situaciju da su od ukupno 24.507 obrađenih prijava, negdje oko 4.580 bile prijave novih zaposlenika, te oko 19.000 odjava zaposlenika. To u nekom prebijenom stanju znači da se broj zaposlenih u FBiH smanjio za 15.331 zaposlenika”, kazao je Isović.

Dodao je da su Poreske uprava Federacije BiH i njen menadžment preuzeli sve aktivnosti iz mjera predloženih od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

“Nastojimo da i s redukovanim kapacitetima u smislu broja uposlenih zaposlenika budemo što bolji servis poreznih uprava i da obavljamo poslove koji su nam povjereni iz Zakona o poreznoj upravi i drugim poreznim zakonima. Naime, suočeni sa ovim problema pandemije, mi smo odmah na početku reagovali tako što smo najveći dio naših zaposlenika poslali na godišnji odmore, prije svega da iskoriste godišnji odmor iz 2019. godine oni koji imaju, a oni koji nemaju da koriste 15 dana godišnjeg odmora iz 2020. godine”, kazao je.

Naglasio je da su preduzeli i mjere zaštite kako poreznih obveznika, građana, a i zaposlenika Poreske uprave.

“Morali smo ograničiti ulazak stranaka u Poresku upravu. S tim ograničenjem smo tražili i iznalazimo mehanizme svakodnevno nove komunikacije sa poreznim obveznica i pružanje što kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa poreznim obveznicima, tako da smo naše poreske obveznike i sve stranke uputili da svoje prijave, podneske podnesu putem e-maila, putem faksa ili putem pošte. Zbog ograničenih kapaciteta u Poreskoj upravi, događa nam se da su naše linije često zauzete i zbog toga molim porezne obveznike i sve naše stranke da budu strpljivi i da će na njihove pozive svakako biti odgovoreno!”, istakao je Isović.

Naglasio je da zaposlenici Poreske uprave i u ovako skromnim uslovima i u dosta redukovanom broju uspijevaju da izvrše one ključne zadatke iz nadležnosti Poreske uprave, a to su, prije svega, nadležnosti odjave i prijave radnika, kako bi svi oni koji eventualno u ovom periodu ostaju bez posla mogli se prijaviti na Zavod za zapošljavanje.

Isović je dodao kako su od 1. aprila pustili svim poreskim obveznicima novu uslugu. Svi koji su bili zakonom obavezni da svoje prijave podnose elektronski, sada mogu izvršiti i uvid u svoju poresku karticu. 

“Svaki poreski obveznik koji ima potrebu da vidi kakvo je stanje u njegovoj poreskoj upravi, može sa svog računara pristupiti serveru Poreske uprave i vidjeti stanje svih njegovih uplata i zaduženja, što će nam omogućiti lakšu komunikaciju”, kazao je Isović.

Dodao je da je osnovni cilj Poreske uprave FBiH da i u ovim teškim uslovima bude što bolji partner poreskim obveznicima.

“Takođe, mogu reći da mi, pored ovog prijema i elektronske komunikacije, pratimo i rad poreskih obveznika koji trenutno rade tako što na serverima Poreske uprave pratimo evidentiranje prometa preko fiskalnih uređaja”, kazao je Isović.

On je pozvao porezne obveznike koji u ovom momentu rade da svoje prihode prijavljuju i da ne izbjegavaju prijavljivanje prihoda.

(Fena)