Štab Civilne zaštite Grada Mostara pomaže gašenje požara

Zbog požara na brdu sjeverno od Mostara, između Zijemalja i Rujišta, koji gori danas tokom cijelog dana, Štab civilne zaštite Grada Mostara odazvao se pozivu za pomoć Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Rujište“ i Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Mostar.

Štab civilne zaštite Grada Mostara na raspolaganje je stavio i naprtnjače za gašenje požara i veliku cisternu za dopremanje vode.

Požar se nalazi na nepristupačnom terenu i nema opasnosti za stanovništvo jer je isti udaljen od kuća i naselja.