Iz stare štampe: Most i Neretva iz 1895. godine

Na slici Mostara iz 1895. godine stoji potpis Kuba, tekst i datum „V Mostaru 28/7/95“

Slika je napravljena prije izgradnje hotela Bristol, vidljiva je željezna konstrukcija mosta Franje Josipa, Neretva ispod njega, te dalje, uz Ričinu, munara Lakišića džamije i okolni objekti.

Potpis umjetnika „Kuba“ nedvosmisleno kazuje da je slikar Ludvik (Ljudevit) Kuba, koji je u našim krajevima boravio devedestih godina 19. stoljeća. O njemu saznajemo više, iz ne baš mnogo napisanih tekstova:

“Početkom devedesetih godina 19. vijeka naše krajeve je posjetio je slikar, muzikolog i putopisac Ludvik Kuba (1863–1956). Cijelog života je bio uvjereni slovenofil i poklonik južnoslovenskih narodnih kultura. Međutim, on se nije priklanjao romantičnim kompozicijama i narativnim prizorima čermakovskog tipa. Umjesto toga, koncentrisao se ili na manje crteže na kojima je, što je moguće preciznije dokumentarno prikazivao mjesno stanovništvo i arhitekturu, ili na predmete za svakodnevnu upotrebu. Na svojim uljanim slikama prikazivao je motive iz prirode, gradove i prizore iz lokalnog života karakterističnim stilom kasnog impresionizma, opet s akcentom na dokumentarnu preciznost. U njegovim putopisima očito je da se prije svega divio onim aspektima društva koje je smatrao za izvorne i autentične, mada se moglo činiti da su arhaični i u modernoj civilizaciji neupotrebljivi. Imao je kritičan stav prema ideji napretka i prihvatanja zapadnih kulturnih uzora!”.

Prilog: slika, Mostar, 1895. godine Ludvik Kuba

Priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)