Štab civilne zaštite Grada Mostara traži pojačan nadzor provođenja mjera

Štab civilne zaštite Grad Mostara naredio je gradskim inspektorima pojačan nadzor nad provođenjem donesenih naredbi i mjera u borbi protiv širenja koronavirusa (covid-19).

U naredbi Štaba civilne zaštite Grad Mostara navodi se kako je pojačan nadzor potreban zbog “evidentnih kršenja naredbi na terenu”.

Štab je, takođe, izmijenio naredbu kojom se zabranjuje okupljanje više od pet osoba, te sada ta naredba glasi: “naređuje se se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe, na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, na području Grada Mostara”.

Pčelari upisani u Registar pčelara i pčelinjaka od danas su izuzeti od zabrane kretanja osoba starijih od 65 godina, pa im je omogućeno kretanje tokom dana, kako bi mogli obilaziti svoje pčelinjake i raditi na njima.

Pčelari su, takođe, izuzeti od zabrane kretanja u vremenu od 20 do 5 sati ujutro za potrebe selidbe selećih pčelinjaka, kao i vozači koji prevoze pčelinjake.

(fena)