Pokrenuta koordinirajuća aktivnost nabavke lijekova Ministarstva civilnih poslova BiH i entitetskih ministarstava zdravstva

Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo je koordiniranje iskazivanja potreba za nabavku četiri medicinska sredstva, koja su se pokazala najefikasnijim u liječenju Covid 19.

Ministarstvo je u najkraćem roku iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta dobilo spisak potreba za lijekove Remdesivir, Hydroxy chlorquine, Kaletra i Interferon, koje je kao objedinjenu cjelinu uputilo u dalju proceduru nabavke.

Ova mogućnost je Ministarstvu otvorena zahvaljujući pripremnoj fazi za potpisivanje Zajedničkog sporazuma Europske unije o javnim nabavkama medicinskih sredstava, a nakon što je Evropska komisija potvrdila prijem pisma namjere Vijeća ministara BiH i na taj način stavila BiH u ubrzanu proceduru, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

J. P.

(NovaSloboda.ba)