Donesena odluka o traženju međunarodne pomoći u gašenju požara

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara.

Za gašenja ovih požara BiH su potrebne letilice sa posadama, a po zahtjevu nadležnih organa za civilnu zaštitu u BiH. Međunarodnu pomoć za gašenje požara primaju nadležni organi za civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini – saopšteno je iz Vijeća ministara BiH nakon održane vanredne telefonske sjednice.

Odluka je donesena na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite povodom velikih šumskih požara i požara otvorenog prostora na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji se potencijalno mogu proširiti i na druga područja u BiH. 

“Tokom trajanja stanja prirodne ili druge nesreće usljed pandemije virusa korona – SARS Kov-2, koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, nastao je veliki broj požara, a postojeći resursi nadležnih organa za civilnu zaštitu i institucija odbrane BiH za njihovo gašenje nisu dovoljni”, navodi se u saopštenju.

(Fena)