Oduzeto 1.1569 kg duhana i 648 kutija cigareta u vrijednosti od 180.000 K

Bez obzira na vanrednu situaciju u kojoj se našla Bosna i Hercegovina uzrokovanu virusom Covid 19, službenici grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u Upravi za indirektno oporezivanje i dalje intenzivno provode aktivnosti na terenu. Tako su ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Sarajevo u nekoliko odvojenih akcija oduzeli 1.159 kg duhana i 648 paklica cigareta, koji nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO. Ukupna tržišna vrijednost akciznih proizvoda koji su trebali biti prodati na „crnom tržištu“ u BiH iznosi 180.000 KM, saopšteno je iz UIO BiH.

Postupajući po uputstvima dežurog tužioca Tužilaštva BiH, a na osnovu ranijih operativnih aktivnosti provedenih na terenu, ovlašteni službenici UIO izvršili su pretrese objekata na dvije lokacije na području opštine Ilidža. Tom je prilikom izvršeno oduzimanje  919,5 kg duhana i 648 paklica cigareta. Pomenuti akcizni proizvodi nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO, a isti su bili namijenjeni za prodaju na području Kantona Sarajevo.

Vršeći pojačane aktivnosti na sprečavanju nelegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina, ovlašteni službenici UIO su na putnoj komunikaciji Sarajevo-Konjic prilikom kontrole putničkog motornog vozila pronašli i privremeno oduzeli 120 kg rezanog sušenog duhana, koji je bio namijenjen za prodaju na „crnom tržištu“.

Kontrolišući vozila na putnoj komunikaciji Foča-Goražde u mjestu Ustikolina, ovlašteni službenici UIO su, u saradnji sa službenicima MUP-a BPK, PS Ustikolina, pronašli i privremno oduzeli 120 kg rezanog duhana koji nije bio obilježen akciznim markicama UIO.

Protiv lica od kojih su privremeno oduzeti akcizni proizvodi pokrenuti su odgovarajući postupci pred nadležnim sudovima u BiH. U aktivnostima na terebnu ovlašteni službenici UIO su koristili specijalizovanu opremu, koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na njihovu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

V. B.

(NovaSloboda.ba)