Svi pripadnici OS BiH u mirovnim misijama dobrog su zdravstvenog stanja

Pandemija virusa COVID-19, za sada, ne utiče na rotaciju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misijama podrške miru. Svi pripadnici OSBiH, angažovani u tim misijama, su dobrog zdravstvenog stanja, potvrđeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH.

Na pitanjeo tome u kojoj mjeri aktuelna situacija, uzrokovana pandemijom koronavirusa, utiče na učešće pripadnika OS BiH u misijama podrške miru, iz Ministarstva odbrane BiH rečeno je – kako ovo ministarstvo prati razvoj situacije u zoni izvođenja misija, kao i da je u stalnoj komunikaciji s nadležnim strukturama UN-a, NATO-a i EU, pod čijim okriljem pripadnici OSBiH provode misije, te da prati i odluke koje se u skladu s tim donose.

“U misijama podrške miru trenutno su angažovana 74 pripadnika OSBiH. U operaciji podrške miru ‘Odlučna potpora’ u Islamskoj Republici Afganistan sada je ukupno 66 pripadnika OSBiH. U Misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo (MONUSCO) učestvuju tri posmatrača OSBiH, dok u Misiji Ujedinjenih nacija u Maliju (MINUSMA) učetvuju dva štabna oficira OSBiH, a u Misiji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUTM RCA) tri pripadnika OSBiH”, podsjećaju iz Ministarstva odbrane BiH.

(Fena)