Štab CZ Grada Mostara: Potvrde o kretanju unutar HNK-a izdaju se samo za jednog člana porodice

Štab civilne zaštite Grada Mostara obavještava građane koji su podnijeli zahtjev za izdavanje Potvrde o kretanju unutar HNK-a, kao i one koji namjeravaju podnijeti takav zahtjev, da svi zahtjevi koji nisu podnijeti na propisanom obrascu koji ima formu same Potvrde o kretanju, neće biti razmatrani.

Takođe, zbog restriktivnosti u izdavanje potvrda o kretanju, naređene od  Štaba  civilne zaštite HNK-a neće se izdavati potvrde za više članova jedne porodice već samo podnosiocu zahtjeva.

„Razumljivo je da svaki pojedinac ima svoje razloge zbog kojih podnosi zahtjev, ali smatramo da je javni interes iznad pojedinačnih i da zbog toga neće biti pozitivno riješen svaki podnijeti zahtjev, te pozivamo građane da imaju razumijevanje i svedu kretanje na najmanju moguću mjeru u skladu s preporukama Štaba civilne zaštite HNK“, navodi se u saopštenju Štaba civilen zaštite Grada Mostara.

(NovaSloboda.ba)