Istaknuta potreba jače koordinacije između federalnog i kantonalnih štabova civilne zaštite

Na današnjem, redovnom koordiniranju Vlade i Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK-a, koje se, prema preporuci epidemiologa, održava i video vezom, učesnici su razmotrili nove naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u vezi s osiguravanjem karantina na prostoru kantona za građane koji dolaze iz inostranstva, sapšteno je iz Štaba CZ HNK-a

Istaknuto je kako su preduzete radnje kako bi prostor na području HNK-a za karantin bio osiguran, ali, s obzirom na činjenicu kako se naredbe drugih nivoa vlasti čije provođenje zahtijeva značajna materijalno-finansijska sredstva i angažman ljudstva, donose u vrlo kratkom vremenskom roku, naglašeno je kako je potrebno snažnije koordiniranje federalnog i kantonalnih štabova civilne zaštite. Istaknuto je i to kako kod donošenja naredbi na federalnom nivou mora biti jasno definisana njihovo provođenje i uzete u obzir mogućnosti kantona da ih implementiraju na terenu.

Razmotreno je i provođenje naredbi Štaba civilne zaštite HNK-a, kojom je, na preporuku epidemiologa, uvedeno ograničenje kretanja između opština i gradova u HNK-u. Zajednički je ocijenjeno kako ta naredba, koju je potom donio i Štab civilne zaštite Zapadnohercegovačkg kantona, daje rezultate. S ciljem ostvarivanja još boljih učinaka, zatraženo je od štabova jedinica lokalne samouprave da striktno poštuju naredbu, u kojoj se jasno kaže kako trebaju biti vrlo rigorozni u izdavanju propusnica.

(NovaSloboda.ba)