Građani BiH nezadovoljni preduzetim mjerama i u strahu od zaraze!

Polaznici Instituta za napredno liderstvo u politici (ALPI), programa koga Međunarodni republikanski institut (IRI) kontinuirano ulažu velike napore kako bi poboljšali kvalitet i održivost politika u Bosni i Hercegovini. Stoga je kontinuirano ispitivanje i analiziranje javnog mijenja jedan od osnovnih pricipa kojim se rukovode, te imperativ postojanja ovog programa.

Polaznice ALPI programa Amina Gec ispred SBBa i Sandra Janković ispred SDSa su, rukovođene prethodno istaknutim, za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 (koronavirusa) provele anketiranje građanki i građana BiH o njihovom viđenju aktuelne socijalno ekonomske situacije, kao i apliciranim mjerama kriznih štabova.

Proces anketiranja je sproveden, putem online obrasca, na 1287 ispitanika od čega je 54 posto iz Republike Srpske i 44 posto iz Federacije Bosne i Hercegovine, te je izvršena analiza prikupljenih podataka, kao i prikupljenih sugestija o nepohodnim mjerama koje bi se trebale implementirati u cilju saniranja posljedica koronavirusa po bosanskohercegovačku privredu.

Rezultati su pokazali da najveći broj ispitanika koji strahuje od koronavirusa pripada starosnoj grupi od 36 do 45 godina, njih 40 posto. U RS-u strahuje od samog virusa, u odnosu na 60 posto iz FBiH, te je ukupno 89 posto izrazilo strah od reakcije javnosti u slučaju da budu zaraženi.

Posebno je značajan pokazatelj da čak 90 posto anketiranih građana/ki nije zadovoljno mjerama koje sprovode nivoi vlasti, od čega 54 postoiz RS i 46 posto FBiH, sa posebnim naglaskom na represivne mjere zabrane kretanja te zaštitu radnopravnog statusa zaposlenika, što potkrepljuje činjenica da 62 posto ispitanih poznaje nekog ko je ostao bez zaposlenja za vrijeme trajanja pandemije!

Mjere koje su građani istakli kao nepohodne za sanaciju privrede u BiH su:

1) Usmjeravanje većinskog dijela sredstava za stabilizaciju privrede ka bespovratnim subvencijama za poljoprivrednike kao i omogućavanje korištenja javnih poljoprivrednih površina bez naknade.

2) Izmjena zakona o PDVu kako bi se omogućilo plaćanje istog po naplati potraživanja.

3) Grantovi za mala i srednja poduzeća te potpuno oslobađanje od parafisikalnih nameta.

4) 70 posto ispitanika smatra da treba smanjiti primanja u javnom sektoru.