Zbog koronavirusa: Donesena odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine i komunalne naknade

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Amera Zubčevića, donio je danas odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine i komunalne naknade kao odgovor na odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Grada Mostara.

Zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19) oslobađaju se obaveze plaćanja zakupnine zakupci koji imaju zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostorija, zgrada i kioska sa Gradom Mostarom, a obavezni  su plaćati zakupninu shodno članku 23. Odluke o načinu i postupku davanja u zakupu poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj  3/11 i 12/11), korisnici socijalnih stanova koji su u vlasništvu Grada Mostara shodno članku 3. Odluke o visini naknade najma stambenih jedinica u objektima Grada Mostara stavljenih u funkciju u okviru programa “ Socijalno stanovanje u BiH“ broj:02-25-3971/12 od 06.04. 2012 godine).

Oslobađanje od plaćanja zakupnine i komunalne naknade odnosi se za period od 1.4.2020. do 31.05.2020.godine, uz mogućnost produženja koje zavisi od epidemiološke situacije na području Grada Mostara.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine i komunalne naknade se ne odnosi na: državna, federalna i kantonalna ministarstva, agencije, javna preduzeća, ustanove, apoteke, osiguravajuća društva i banke, privredne subjekte koji su registrirani za promet hrane, voća, povrća i pekarskih proizvoda, privredne subjekte na koje se ne odnosi Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Grada Mostara, kioske, benzinske pumpe i zakupce zemljišta.

Korisnici socijalnih stanova koji su oslobođeni plaćanja zakupnine, dužni su izmirivati račune komunalnih usluga.

Za realizaciju ove Odluke zaduženi su nadležni odjeli Gradske Uprave Grada Mostara.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Mostara“, navodi se u saopštenju Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostar.

(NovaSloboda.ba)