Spriječiti širenje virusa Covid -19

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, kako bi se minimizovale posljedice i spriječilo širenje virusa Covid – 19.

Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH. Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.

Služba za poslove sa strancima, u saradnji sa ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta, će strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara u skladu sa Zakonom o strancima, sprovesti u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka se privremeno primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti odluku.

S. R.

(NovaSloboda.ba)