VM BiH: Utvrđeni principi raspodjele pomoći

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spasavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38 posto za Republiku Srpsku, te po 0,5 posto ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko Distriktu BiH.

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 posto.

Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje prema utvrđenim procentima vršiće Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje.

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku  o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Kovid – 19).

Ovom dopunom Odluke,  od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila.

V.B.

(NovaSloboda.ba)