Zaštitne maske prije 100 godina: Bolje biti smiješan, nego mrtav

Princip zaštitne maske za nos i usta bio je u upotrebi širom svijeta već za vrijeme tzv. španske gripe prije više od sto godina.

Tada su američki listovi opisivali pokrivena usta i nos kao: „Radije smiješan, nego mrtav“.

Grtupa žena, možda su bile medicinske sestre, pozirale su pred kamerama u Brisbaneu u Australiji 1919. godine, sa bijelim maskama preko usta i nosa, u nadi da neće zaraziti ni sebe, a  ni druge.

U tom trenutku, bolest je bila raširena širom svijeta već više od godinu dana, a ljudi još uvijek nisu znali da je to virus, posebno opasan nasljednik gripe.

Uprkos svim mjerama opreza, desetine miliona ljudi su umirali, u tri talasa bolesti, između 1918. i 1920. godine, više nego što je poginulo u Prvom svjetskom ratu.

Na slikama: američki plakat za zaštitne maske 1918. godine, i medicinske sestre iz Brisbane, Australija, 1919. godine

(sdz)

Smail Špago

(NovaSloboda.ba)