U posljednja 24 sata u šatore na granicama upućene 34 osobe

Član Federalnog štaba Civilne zaštite i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović danas je, u redovnom obraćanju predstavnika federalnih institucija, naveo da ta uprava nastavlja 24. satni nadzor na 14 graničnih prelaza BiH, gdje su nadležni federalni sanitarni inspektori.

Do sada su izrečene mjere izolacije za 26.035 osoba, znatno manji broj u odnosu na prethodnih sedam do deset dana, s obzirom na naredbu Federalnog štaba civilne zaštite i potpunu implementaciju odluke Predsjedništva BiH, kojom se svi građani koji uđu u BiH upućuju u karantine u mjesta prebivališta.

Stoga je juče, naveo je Ajdinović, ipak izrečeno 166 rješenja o izolaciji, i to za osobe koje su tačkom 6. naredbe utvrđene kao izuzeci – vozači u međunarodnom transportu, prekograničnim radnicima, osobama u prekograničnom prometu itd.

Kazao je da su u protekla 24 sata, u šatore na granicama Bosne i Hercegovine upućene 34 osobe, kao i da je u Federaciji BiH izdato do sada 805 rješenja o karantinu.

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ajdinović ističe najnovije podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s jučerašnjim danom.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24. satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Od donošenja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sve osobe koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika, uputili 484 osoba u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se, po izdavanju rješenja o karantinu od  Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Od početka primjene Naredbe, za preuzimanje od Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 56 osoba, kao i za šest osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta, koji su u BiH ušli na graničnim prelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sada dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.146 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS, koji su u BiH ušli preko graničnih prelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na dalje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 315 osoba, državljana BiH, s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat Republike Srpske je dostavio podatke za ukupno 339 osoba s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prelaza BiH na području RS, a Inspektorat Brčko Distrikta podatke za 27 osoba koje su ušle preko prelaza na području Brčko Distrikta, koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

Danas ističu mjere iz 209 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do juče je za ukupno 20.842 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Osobama kojima je izrečeno rješenje o izolaciji, ono prestaje važiti  istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Ukoliko su se te osobe pridržavale izrečenih mjera, te se svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata.

Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora i jedan kontrolni nadzor. Utvrđeno je sedam rekršaja, što podrazumijeva podnošenje prekršajnih naloga ‘teških’ 16.200 KM, ističe Ajdinović. Kod jednog subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje Odluke Vlade FBiH.

U periodu od 15.3. do 19.4.2020. godine su izvršena 243  inspekcijskih nadzora i 180 kontrolnih nadzora na benzinskim pumpama, apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđena su ukupno 269 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje toliko prekršajnih naloga u iznosu od 433.150 KM. Kod 180 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

(Fena)