Osobe iz Prozor – Rame moraju u karantin u Mostar

Štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) izdao je naredbu Štabu civilne zaštite opštine Prozor-Rama da pod pratnjom policijskih službenika osiguraju transport za osobe kojima je uveden obavezan karantin po rješenju Federalnog ministra zdravstva, a nalaze se na prostoru opštine Prozor-Rama, ida te osobe sprovedu do objekta u Ortiješu kod Mostara, koji je određen za karantin.

Rok izvršenja ove naredbe ističe večeras u ponoć, saopšteno je iz Štaba civilne zaštite HNK-a.

Takođe, Štab civilne zaštite HNK-a izdao je naredbu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, Zavodu za javno zdravstvo HNK-a, Domu zdravlja Mostar i Domu zdravlja Stari grad Mostar da pristupe testiranju na covid-19 osoba koje su trenutno smještene u karantinu u objektu u Ortiješu-Mukoša, te utvrde kliničku sliku tih osoba, osiguraju svakodnevnu ljekarsku zaštitu, kao i da kontrolišu rokove o vremenu za izolaciju po izdatim rješenjima.