Preko 500 maturanata pohađa pripreme za upis na fakultet

Više od 500 maturanata pohađa pripreme za upis na fakultet u organizaciji Studentskog zbora i IT Centra Sveučilišta u Mostaru, a pripreme se izvode iz hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika, te matematike i informatike.

Glavni cilj je maturantima pomoći ponoviti i utvrditi gradivo kako bi što spremniji dočekali upise na fakultet. Pripreme se održavaju putem platforme za učenje na daljinu – SUMIT Školarac, a svi predavači su studenti SUM-a, zbog čega slogan glasi „Studenti za buduće studente“.

„Pripreme iz engleskog jezika koncipirane su tako da imamo dva puta tjedno predavanja preko Google Meet-a. Zasnivaju se ne samo na monologu nego i na međusobnoj komunikaciji, kako bi bili što bolji na pismenom dijelu ispita, ali i na izgovoru. Bazirali smo se više na gramatiku jezika, ali nećemo zapostaviti ni književnost, tako što će učenici, ukoliko žele, dobiti dodatnu literaturu i prijedloge za djela u sklopu proze i poezije na engleskom jeziku. Maturanti su za sada iskazali zadovoljstvo, te se javljaju za dodatne vježbe, kao i literaturu“, kazala je Anđa Marinčić, predavačica na pripremama iz engleskog jezika.

Studenti će im prenijeti svoja znanja, ali i iskustva, te pomagati pri svim njihovim pitanjima i nedoumicama.

„Pripreme za informatiku organizovane su tako da odradimo stvari koje maturante čekaju kako na prijemnim ispitima, tako i na raznim kolegijima kroz studij. Pri tome će koristi imati ne samo studenti koji upisuju informatiku, informacijske tehnologije ili računarstvo, već i studenti svih ostalih fakulteta. Osim materijala i vježbi koje će maturanti imati na raspolaganju, cilj je da kroz predavanja koja održavamo na aplikaciji Google Meet maturantima pružimo odgovore na sva pitanja i nejasnoće vezane za gradivo, ali i za sam proces studiranja“, kazao je Stanko Bebek, predavač na pripremama iz informatike.

Većina maturanata je prilikom prijave odabrala više predmeta za koje žele pohađati pripreme. Ukupan broj pristiglih prijava je 567, a najviše ih je na matematici 415, zatim na hrvatskom 395, engleskom 315, informatici 145 i njemačkom jeziku 50. Pripreme će trajati do kraja maja, a zatim u junu kreće intenzivnije ponavljanje gradiva.(NovaSloboda.ba)