NVO i privrednici traže da se zabrani rad DVD Blagaj

Nevladine organizacije i privrednici sa područja Mjesne zajednice Blagaj uputili su zahtjev Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a, Federalnom štabu CZ, Štabu CZ Grada Mostara i Policijskoj stanici Mostar-Jug za izricanje trajne mjere zabrane obavljanja djelatnosti udruženju Dobrovoljno vatrogasno društvo Blagaj na Gradskom području Mostar Jugoistok, navodeći razloge koji su ih naveli na ovaj korak.

U zahtjevu se navodi da su  članovi DVD Blagaj 11. aprila vršili dezinfekciju najfrekventnijih ulica u Blagaju počevšu od 18 sati, prije policijskog časa. Za vrijeme u kome su obavljali dezinfekciju sa sredstvom hlor veliki broj djece se nalazio u dvorištima ili su šetali sa svojim roditeljom/starateljom.Takođe, na ulicama i dvorištima su se nalazili i drugi građani. Ovim činom, navodi se u zahtjevu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Blagaj je ugrozilo zdravlje velikog broj stanovnika MZ Blagaj, o čemu su građani odmah upoznali Policijsku stanicu Mostar-Jug i Operativni centar civilne zaštite. Dezinfekcija je rađena bez naloga Štaba CZ Grada Mostara i i u nedozovoljno vrijeme, čime su dodatno ugrozili zdravlje svih građana MZ Blagaj čime čine elemente krivičnog djela iz čl.323. a u vezi sa čl. 126. KZ Federacije BiH, te  čl.304 i čl.332. KZ Federacije BiH.

Za dezinfekciju, koju rade mimo planova Štaba CZ Grada Mostara, u pojedinim dijelovima Grada Mostara nezakonito naplaćuju svoj rad direktno od građana, čime naršavaju ugled dobrovolnog vatrogastva, Civilne zaštite Grada Mostara, i čine elemente krivičnog djela u vezi sa čl.128.stav1.tač.c).i čl. 294.Krivičnog zakona Federacije BiH,

Svakodnevnim aktivnostima, smatraju potpisnici zahtjeva, naraušavaju sistem civilne zaštite u Gradu Mostaru, jer na Gradskom području Mostar Jugoistok već djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo – Gradskog područja Mostar Jugoistok kao jedino legitimno i prepoznato od Štaba civilne zaštiite Grada Mostara. Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva           gradskog područja Mostar Jugoistok Blagaj položili su ispit koje je organizovala Civilna zaštita Grada Mostara i time zakonski su ušli u sistem Civilne zaštite Grada Mostara. Osim toga, ovo Društvo posjeduje i adekvatne prostorije koje mu  je dodijelio Grad Mostar, vozilo i opremu dobijenu od civilne zaštite Grada Mostara. Obzirom da je dobrovoljna vatrogasna djelatnost, zaštita od požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara opšti interes za Gradsko područje Mostar Jugoistok, građani ovog gradskog područja, brojna preduzeća i nevladine organizacije, kao i Civilna zaštita Grada Mostara, su u potpunosti podržavali rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva gradskog područja Mostar Jugoistok Blagaj.

„Obzirom da DVD Blagaj nezakonito u vremenu pandemije koronavirusa (COVID-19) mimo planova štabova CZ nezakonito radi dezinfekciju, narušava sistem civilne zaštite, programe zaštite i spašavanje, unosi nemir i narušava zdravlje građana u Gradskom području Mostar Jugoistok, tražimo od Vas da hitno preduzmete odgovarajuće korak kako bi se ovom Društvu trajno zabranilo obavljanje djelatnosti na Gradskom području Mostar Jugoistok. Pozvamo nadležne isntucije da uskrate bilo kakav finansiranja nezakonitog i nelegitimnog udruženja Dobrovoljno vatrogasno društvo Blagaj, jer se radi o privatnom udrueženju, a neo  udruženju koje može obavljati poslove zaštite i spašavanja. Mi ćemo iskoristiti sva zakonska sredstva da zaustavimo nezakoniti rad udruženja Dobrovoljno vatrogasno društvo Blagaj na Gradskom području Mostar Jugoistok“, stoji na kraju zahtjeva nevladinih organizacija i privrednika sa područja Mjesne zajednice Blagaj.

(NovaSloboda.ba)