FBiH: Smanjena bruto proizvodnja struje, mrkog uglja i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u martu 2020. godine iznosila je 726 GWh, dok je u istom mjesecu 2019. godine iznosila 787 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u martu 2020. godine je iznosila  373.556 t, a u istom mjesecu 2019. godine 412.047 tona.

Proizvodnja lignita  u martu 2020. godine iznosila je 151.114 t, a u martu 2019. godine 194.584 tona.

Proizvodnja koksa u FBiH u martu 2020. godine je evidentirana u iznosu  74.253 tona, a u istom mjesecu 2019. godine evidentirano je 85.968 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

(Fena)