ZZO HNK-a u prva tri mjeseca poslovao s gubitkom

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a u prvom tromjesečju 2020. godine ostvario je prihode od 36.263.680 maraka, što je 24,46 posto od iznosa predviđenog finansijskim planom za 2020. godinu, s tim da izvršenje prvog kvartala uključuje cijeli iznos prihoda od redovne distribucije premije osiguranja, te je realna slika izvršenja ukupnih prihoda 23,08 posto, odnosno 2.846.041 maraka niže od plana prvog kvartala.

Direktor Zavoda Rade Bošnjak naglasio je kako je realan finansijski rezultat u prvom tromjesečju u minusu od 2.846.000 maraka i napomenuo kako su već krajem trećeg mjeseca prihodi Zavoda značajno umanjeni i finansijski rezultat trećeg mjeseca bio je oko 600.000 maraka ispod planskog prosjeka tog mjeseca.

“Međutim, zabrinjavajuća je i činjenica da smo u ovom mjesecu na današnji dan, u odnosu na planski prosjek, u minusu 1.649.000 maraka. Ako bismo zbrojili realni minus u protekla tri mjeseca i minus koji imamo na današnji dan u aprilu, onda je ukupan minus u ovom trenutku 4.495.000 maraka. Uz sve ovo potrebno je kazati kako, na današnji dan, imamo 3.344 osiguranika manje, odnosno to je broj odjavljenih osiguranika od 13. marta do danas”, kazao je Bošnjak.

On je dodao kako je Zavod još uvijek solventan i još uvijek može funkcionisati, s nadom da će se trenutno stanje promijeniti na pozitivno, a ako ne bude tako “na vrijeme ćemo intervenisati i sa eventualnim rebalansom”.

Upravno vijeće Zavoda na sjednici u utorak usvojilo je, uz ostalo, Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, izvještaje o upućivanju osiguranika na liječenju izvan Kantona, izvještaje o potrošnji lijekova s Liste lijekova, izvještaje o provedenim postupcima javnih nabava, te izvještaje o potrošnji ortopedskih pomagala i finansijskom poslovanju Zavoda.

Svi usvojeni izvještaji odnose se na razdoblje od 1. januara do 31. marta ove godine, saopštili su iz ZZO-a HNK-a.

Vijeće je usvojilo i Odluku o usvajanju DOP-a za razdoblje 2021. – 2023. godine, Informaciju o provođenju preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH, Izvještaj o sredstvima doznačenim na osnovu Odluke o doznačavanju sredstava ličnog učešća osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama za razdoblje 1. januar do 28. februara ove godine, te Pravilnik o sufinansiranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava.

Iz Zavoda ističu kako je u prva tri mjeseca ove godine evidentan pad refundiranih doznaka za 10,2 posto i smanjenje troškova po istima za 6 posto. Najčešće dijagnoze po kojima je odobravano bolovanje su njega člana obitelji i nadzor nad visokorizičnom trudnoćom.

S obzirom na nastalo stanje pandemije i obavještenja Zavoda za sve poslodavce i osiguranike, da zbog lične sigurnosti zahtjeve za refundiranje bolovanja ne predaju u područne urede Zavoda, te da će isti nakon proglašenja prestanka stanja pandemije biti refundirani, stvarnim rezultatima potrošnje u prva tri mjeseca tekuće godine Zavod će, kako je istaknuto, raspolagati nakon proglašenja prestanka stanja nesreće.

Rezultati analize podataka vezanih za provedena liječenja izvan kantona u protekla tri mjeseca uporedno s podacima za isto razdoblje prethodne godine, pokazuju smanjenje broja realizovanih uputnica za 25 posto (66 uputnica manje) i smanjenje troškova liječenja za 46 posto (nominalno za 179.397 maraka).

Iako je evidentno kako je, zbog stanja pandemije, u trećem mjesecu izdat značajno manji broj uputnica u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, istovremeno treba uzeti u obzir kako nisu pristigli svi računi po izdatim uputnicama, dodaje se u saopštenju.

Analizirani podaci i dalje pokazuju kako se određenom broju osiguranika, operativno liječenje i dijagnostika, ne mogu realizovati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar kantona, u čemu i dalje prednjače maligne bolesti i dijagnostičke pretrage PET CT.

Kada je riječ o potrošnji lijekova s liste lijekova, za protekla tri mjeseca 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zabilježen je porast broja izdatih recepata od 11,1 posto uz porast finansijske potrošnje od 10,7 posto, saopšteno je.

Kako su, od 22. jula 2019. godine na Pozitivnu kantonalnu listu uvedena 22 nova lijeka iz 11 farmakoloških skupina i, na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, počevši od 1. decembra 2019. godine na listu su uvrštene i 21 nove paralele lijekova, koji se već nalaze na listi tokom prvog tromjesečja 2020. godine propisano je 337.817 maraka više lijekova s Pozitivne liste lijekova već u istom razdoblju 2019. godine, podsjeća se u saopštenju.

Što se tiče novih lijekova, 326.619 maraka ili 9,3 posto ukupne potrošnje otpada na nove lijekove. Pošto se novi lijekovi nalaze na listi nepunih osam mjeseci, očekivanja Zavoda su da će taj udio rasti najmanje do 15 posto ukupne potrošnje. Pojava epidemije uzrokovane virusom covid 19, dodaje se, nije uticala na potrošnju lijekova s Pozitivne liste lijekova.

Po pitanju Izvještaja o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, ono pokazuje kako je u razdoblju 1. januara 2020. godine do 31.marta ove godine primjetan značajan rast ukupnog broja realizovanih odobrenja za 12,4 posto, rast broja korisnika za 11,7 posto i rast utrošenih finansijskih sredstava za 12,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Rast broja realizovanih odobrenja, a time i rast potrošnje za pomagala u promatranom razdoblju rezultat je, napomine se, proširenja Liste ortopedskih pomagala i Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u nabavi ortopedskih i drugih pomagala od 30. aprila 2019. godine.

Značajna povećanja u ukupnoj finansijskoj potrošnji u posmatranom razdoblju odnosi se na pelene, pacemakere i potkoljene proteze za osobe do 26 godina starosti. Ovakva potrošnja u skladu je, kako se ističe u saopštenju, s finansijskim planom i opredjeljenjem Zavoda za kontinuirano povećanje prava osiguranika.

(Fena)