Vlada HNK-a još nije usvojila svoj “koronazakon”

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na jučerašnjoj sjednici, razmatrala je prijedlog mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavurisa na privredu i tom prilikom je istaknuto kako je, uz napore koje je, zajedno sa zdravstvenim radnicima, Štabom civilne zaštite i drugim učesnicima, dala dobre rezultate u zaustavljanju širenja koronavirusa,

Vlada jw, kako je saopšteno iz Ureda za odnose s javnošću, kontinuirano radila i na izradi konkretnih mjera za pomoć privredi. U tom kontekstu, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna, odnosno rebalansa budžeta, o kome su, kao i o drugim mjerama koje će, moguće, biti pretočene u kantonaln i tzv. “koronazakon”, članovi Vlade raspravljal na sjednici. Budući da se radi o vrlo kompleksnim i finansijski značajnim temama, a s ciljem donošenja što kvalitetnijih rješenja, zaključeno je kako će, o ovim temama, biti nastavljena rasprava i na sljedećoj sjednici Vlade, koja je zakazana za ponedeljak.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o upravnim taksama s tarifom upravnih taksi HNK, koji će biti upućen u dalji skupštinski postupak. Istaknuto je kako se izmjene odnose na takse, koje se odnose na područje industrije, energije, rudarstva i geologije.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je Odluka o odobravanju utroška 34.850,00 KM za finansiranje projekata socijalne politike. Novčana sredstva namijenjena su za finansiranje nabavke potrebnih sredstava za dezinfikaciju prostora i lične higijene korisnika smještenih u ustanovama socijalne zaštite.

Takođe, Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za 2019. godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila odluke o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta na području opštine Ravno. Takođe, Vlada je razmotrila i prihvatila informacije Ministarstva o realizaciji prometa naftnih derivata i o realizaciji elektroenergetskog bilanca za 2019. godinu, te usvojila planove prometa naftnih derivata i proizvodnju i potrošnju električne energije za 2020. godinu.

Vlada je razmotrila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a o realizaciji kantonalnih novčanih podrška za 2019. godinu. Istaknuto je kako su sredstva za realizovanje Programa podrške osigurana u budžetu 2019. iznosila 1.258.00,00 KM. Modeli podrške bili su biljna i animalna proizvodnja, investiciona ulaganja, kao i ostale vrste podsticaja-interventna sredstva.

Imajući u vidu povoljnije epidemiološko stanje, Vlada je usvojila Zaključak kojim se državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama i stručnim službama i uredima, radno vrijeme organizuje kao i prije proglašenja stanja nesreće uzrokovane koronavirusom, odnosno od 8 do 16 sati.

(NovaSloboda.ba)