BiH na trećem mjestu po najboljoj epidemiološkoj slici nakon Bugarske i Albanije

Sedma Konferencija ministara za područje zdravstva, na kojoj je razgovarano o epidemiološkoj slici u BiH, preduzetim mjerama zaštite i njihovim učincima, privatnim pošiljkama lijekova za pacijente u potrebi, statusu lijekova i drugom valu borbe protiv koronavirusa (psihosocijalnim aspektima borbe) održana je u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Na Konferenciji su učestvovali entitetski ministri zdravstva, šef odjela za zdravstvo u Brčko distriktu, predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a u BiH, a predsjedavala je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Govoreći o epidemiološkoj slici učesnici su se složili da je slika zadovoljavajuća, da broj oporavljenih raste i da je to pozitivan i ohrabrujući pokazatelj. Na pitanje o vrhuncu pandemije, nije bio moguć jedinstven i konačan sud, zato što se svakih četrnaest dana mjeri učinak za prethodni period. Do ovog trenutka su ponašanje i disciplina stanovnika BiH uz mjere pokazali izuzetan rezultat, jer se nije dogodio eksponencijalni rast oboljelih i zaraženih.

Prema riječima direktora ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu Victora Olsavszky, slijedom praćenja i rangiranja u Međunarodnoj zajednici, BiH se nalazi na trećem mjestu, nakon Bugarske i Albanije, po najboljoj epidemiološkoj slici.

Govoreći o privatnim pošiljkama lijekova, postignut je dogovor da će se, u najkraćem roku, entitetska ministarstva, nakon što je Agencije za lijekove dala pozitivno mišljenje, izjasniti o inicijativi Uprave za indirektno oporezivanje.

Takođe je razgovarano o  nužnom pokretanju  aktivnosti koje će doprinijeti osnaživanju građana kako kroz psihosocijalne aspekte tako i privredne koji su pogođeni zatvarajem preduzeća i smanjenjem radnih mjesta. Svjetska zdravstvena organizacija i UN ured u BiH će dati podršku svim idejama Ministarstva civilnih poslova BiH, saopšteno je.