Tužilaštvo BiH: Nije preporučeno korištenje spornih ventilatora u intenzivnoj terapiji

Svi respiratori u predmetu su locirani, evidentirani i izvršeno je stručno vještačenje. U nalazu vještaka, utvrđeno je da nabavljeni ventilatori, ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata u jedinicama intenzivne terapije, među koje spadaju pacijenti oboljeli od Covid 19, saopšteno je danas iz Tužilaštva BiH.

“Dakle, nije preporučeno korištenje ovih ventilatora u jedinicama intenzivne terapije”, upozoravaju iz Tužilaštva BiH.

Tim tužioca Tužilaštva BiH, od početka rada na predmetu, 4. maja ove godine, kada je tužilaštvo preuzelo predmet, preduzeo je cijeli niz potrebnih radnji, na utvrđivanju svih okolnosti ove nabavke i intenzivan rad se svakodnevno nastavlja.

Putem instituta Međunarodne pravne pomoći, pribavljeni su i pribavljaju se svi potrebni podaci i informacije o predmetnoj nabavci, vrše se vještačenja i pregledi dokumentacije i tužilački tim je u svakodnevnom i stalnom kontaktu sa policijskim i bezbjedonosnim agencijama, s kojima radi na predmetu. 

Tužilaštvo BiH o provedenim aktivnostima će blagovremeno i tačno informisati javnost.