Izdate preporuke za rad kafića i restorana u FBiH: Ovo su mjere kojih se moraju pridržavati mušterije i osoblje

U glavnom gradu Srbije danas su ponovo počeli sa radom kafići i restorani u okviru ublažavanja mera tokom pandemije koronavirusa. U njima je obavezna dezinfekcija, a građani koji su došli, uglavnom sede u baštama, dok osoblje nosi zaštitne maske ( Milos Miskov - Anadolu Agency )

Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio je preporuke mjera za ugostiteljske objekte, kojima je danas odobren rad, nakon skoro dva mjeseca zabrane.

Podsjećamo, ugostiteljski objekti u FBiH bili su zatvoreni od 18. marta, a zbog situacije s koronavirusom.

Specifične mjere za ugostiteljske objekte:

– Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provođenjem ovih mjera i davati povratne informacije zaposlenim. Standardi higijenskog minimuma koji se, inače, koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

– Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

– Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinfikovati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete, kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinfikovati u toku dana

– Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim vazduhom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako zaposlenih, tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno zaoposlenim i mušterijama.

– Na ulazima se preporučuje postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

– Preporučuje se organizovati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

– Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

– Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

– Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu s tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

– Ukoliko se ne može osigurati udaljenost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

– Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

– Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

– Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) ,a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

– Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja, dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama, što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.

– Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

– U zavisnosti od vrste objekta, preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

– Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinfikovati poslije svake mušterije.

– Nakon svake mušterije, treba dezinfikovati stolove koje je koristila mušterija.

– Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

– Zbog kontrole broja gostiju, preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska, mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

– Zaposlene koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.