Asocijacija rektora privatnih univerziteta BiH zalaže se za ravnopravnost studenata

Asocijacija rektora privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini održala je online sjednicu, kojoj je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije i rektor Univerziteta „Vitez“ u Travniku, i na kojoj su razmijenjena pozitivna iskustva o prilagođavanju svih članica Asocijacije limitiranim okolnostima izazvanih pandemijom  i uspješnim nastavkom organizacije rada.

Posebno je istaknuta uspješnost nezavisnih univerziteta članica Asocijacije u organizaciji nastavnog procesa kroz nastavu na daljinu, opremanje potrebnim tehničkim i informatičkim sistemima, kao i pozitivna reakcija studenata na brzo i kvalitetno prilagođavanje. Naglašeno je da je od ključne važnosti poštivanje slobode univerziteta u inoviranju načina za sticanje visokog obrazovanja i autonomije svih visokoškolskih ustanova u izvođenju i unaprjeđivanju nastavnog procesa.

Rektori univerziteta članica Asocijacije raspravljali su u mogućnostima unaprjeđenja saradnje s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, posebno u postupcima institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa, ali i mogućnostima jačanja procesa internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u cjelini. Na poseban način istakli su potrebu provođenja preporuka komisije ENQA, naglašavajući načela transparentnosti, fleksibilnosti i odgovornosti, a posebno preporuku da je potrebno uravnotežiti sistem Upravnog odbora Agencije, da se ne sastoji samo od članova s javnih visokoškolskih ustanova, kao što je to bio slučaj cijelo vrijeme od početka rada Agencije do danas.

Rektori su dogovorili jačanje kontakata u sljedećem periodu s nadležnim ustanovama i tijelima u sektoru visokog obrazovanja i nauke, s ciljem ostvarivanja ciljeva zacrtanih u Prioritetima razvoja visokog obrazovanja u periodu 2016,-2026,, s naglaskom na snažniji razvoj naučno-istraživačkog rada, ostvarivanja jednakih uslova studija za sve studente i društvene odgovornosti podrške izvrsnim studentima na ravnopravnim osnovama. Trenutno su najbolji studenti koji studiraju na nezavisnim univerzitetima diskriminisani u odnosu na studente državnih univerziteta.

Rektori su izrazili podršku nastojanjima da se osnaži struktura podrške akademskom i naučnom radu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Odlukom Asocijacije rektora, zadužene su članice da pripreme i dostave prijedlog mjera za unaprjeđenje akademskog, zakonsko-pravnog i finansijskog statusa privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji će biti upućen nadležnim tijelima u dalju proceduru.

(NovaSloboda.ba)