Vlada HNK-a utvrdila nacrte ‘korona zakona’ i rebalansa budžeta

Na sjednici u srijedu Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, pri utvrđivanju Nacrta zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) i podršci privredi na području kantona, zadužila međuresornu komisiju da razmotri i danas iznesene primjedbe radi utvrđivanja Prijedloga Zakona i njegovog upućivanja u hitnu skupštinsku proceduru.

Istaknuto je kako Zakon predviđa niz konkretnih i kvalitetnih rješenja, kojima će biti subvencionisani lični dohoci, održavana podsticajna politika u strateškim privrednim granama – poljoprivreda, vodoprivreda, turizam, preduzetništvo, cestogradnja i dr., čime se otvara prostor za oporavak i sprječava dalji gubitak radnih mjesta, uz očuvanje demografske slike HNK-a.

Takođe, Zakonom se sistemski obrađuje rješavanje ekonomskih posljedica pandemije. U prvom redu, riječ je o podršci zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima direktno pogođenim zabranom rada. Naime, preuzeće se subvencionisanje najniže plate za desetak hiljada pogođenih radnih mjesta u ugroženim privrednim sektorima, čime se direktno rasterećuju jedinice lokalne samouprave od toga izuzetnog finansijskog izazova, ali se, istovremeno, od njih očekuje da, kroz projekte i programe na svom nivou, daju maksimalan doprinos normalizaciji ukupne situacije u Kantonu. Zakonom je otvoren prostor i za druge subvencije u privredi, uz jasno definisane uslove.

Utvrđena su oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne takse i članarine Turističke zajednice te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih taksi) kao podticaj privredi i povećanju konkurentnosti na tržištu. Takođe, Zakon definiše i budžetske i vanbudžetske uštede, u smislu konkretnih umanjenja plata izabranih i imenovanih dužnosnika u HNK-u.

Predviđeno je i osnivanje stabilizacijskog fonda, s posebnim podračunom, a pravo na subvencionisanje moći će ostvariti poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tokom borbe protiv pandemije, uz uslov da imaju izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada. Vrijeme trajanja subvencionisanja najniže neto plate biće od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost.

Vlada je, takođe, razmatrajući Nacrt Izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2020. godinu zadužila Ministarstvo finansija da, uvažavajući iznijete prijedloge sa današnje sjednice, pripremi konačan prijedlog Rebalansa.

Na današnjoj sjednici, Vlada je, zbog poboljšane epidemiološke situacije, donijela Odluku o prihvatanju sporazumnog raskida ugovora s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u vezi sa projektom „Odgovor na COVID-19“. U obrazloženju Odluke, naglašeno je kako je Vlada ranije uplatila 1.000.000 KM, odnosno 578.703,70 USD za sufinansiranje Projekta, ali budući da je potrošeno samo 18.760,71 USD preostali dio od 559.942,99 USD UNDP će vratiti u kantonalni budžet. Istaknuto je, takođe, kako je iskazana obostrana spremnost za daljim nastavkom saradnje na provođenju programa i projekata od obostranog interesa.

Nastavljajući aktivnosti oko kupovine Hotela “Ero“ u Mostaru za smještaj kantonalnih organa uprave, Vlada je danas donijela odluku kojom je osigurala sredstva za plaćanje poreza na promet nepokretnosti. Istaknuto je kako se radi o 527.507,20 KM, koji su prihod Grada Mostara.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31. 12. 2019. godine. Istaknuto je kako su provedene procedure i stvoreni uslovi za sklapanje ukupno 15 ugovora o dodjeli koncesije.

Vlada je, takođe, usvojila i Informaciju o izvršenju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih budžetom HNK-a s pozicije ‘Namjenska sredstva vodnih naknada’ za 2019. godinu. Istaknuto je kako su iskazane potrebe gradova i općina za finansiranjem objekata i radova iz oblasti vodoprivrede jako velike. U pravilu se radi o infrastrukturnim objektima, za čiju izgradnju jedinice lokalne samouprave ne mogu osigurati potrebna sredstva.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za 2019. godinu, u kome su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje efikasnosti.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, te Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstva na području HNK-a za 2019. godinu, stoji u saopštenju.