Suljić: BiH loše gospodari prirodnim resursima

Profesor na Univerzitetu u Tuzli Nedim Suljić danas je na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99 ukazao da Bosna i Hercegovina loše gospodari svojim prirodnim resursima, te kako Srbija i Hrvatska proivzakonito žele prisvojiti hidroenergetski potencijal Bosne i Hercegovine.

Kaže da je cilj Srbije „prisvajanje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, a da poslije toga sa BiH podijeli onaj preostali dio hidropotencijala gradnjom još 18 hidroelektrana na slivu Drine.

“Očigledan je problem korištenja javnih dobara, koji su pod kontrolom Srbije prvenstveno rijeke Drine, gdje se krši državni zakon o koncesijama, ne plaća se nikakva propisana koncensiona naknada, a svi bilateralni sporazumi se uspješno izbjegavaju već godinama. Upravo je naknada ključno pitanje zbog koga se aktuelizuje promjena granica, a sve kako bi Srbija izbjegla platiti dug BiH i potom dalje nastavila plaćati naknadu za korištenje hidropotencijala u skladu sa međunarodnim propisima”, dodao je Suljić.

U tom pogledu, neshvatljivim smatra što su bh. političari nezainteresovani za rješavanje ovog pitanja, a upravo bi se ostvarivanjem onoga što legitimno pripada BiH sa hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta omogućila daleko jeftinija električna energija za stanovništvo i privredu u BiH.

Podsjetio je da su BiH i Srbija potpisnice Konvencije o vodama iz Helsinkija, po kojoj su dužne da sprječavaju i smanjuju prekogranični uticaj voda, da koriste prekogranične vode na razuman i pravedan način te osiguraju održivo upravljanje vodama.

Stručnjak za energetiku i bivši pomoćnik ministra za energetiku FBiH Hilmo Šehović istakao je da problem korištenja hidroenergetskih potencijala BiH od Srbije i Hrvatske traje veoma dugo navodeći da su dogovori postizani i kršeni.

“Problematika se aktuelizuje, ali se ne rješava. U odnosima sa Hrvatskom, postoje tri neriješene tačke hidroelektrana na Trebišnjici, Dubrovnik 1 i Buško jezero2. konstatovao je Šehović.

(Fena)