Upravni odbor UIO BiH usvojio odluke o poravnanjima među entitetima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojo je danas pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za period od 2012. do kraja 2019. godine, saopššteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period od aprila do jula 2020. godine, čime je prekinut skoro dvogodšnji zastoj u donošenju ovih odluka.

Članovi UO danas su razmatrali inicijativu Vlade Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), kojim se predviđalo pomjeranje roka plaćanja PDV-a. Nakon detaljnih analiza izvršenih u UIO, utvrđeno je da ovakve dopune ne bi imale efekta, nego bi bile kontraproduktivne, te nisu usvojene predložene zakonske izmjene.

Članovi UO UIO danas su usvojili i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za periode 1. januar – 31. decembar 2020. godine koja ostaje nepromijenjena i obračunavaće se po stopi od 12 posto.

UO UIO usvojio je danas prvilnike o primjeni zakona o PDV-u i prinudnoj naplati indirekntih poreza, a usvojen je i izvještaj o izvršenju bužeta UIO za prošlu godinu.

V. B.

(NovaSloboda.ba)