HNK: Pet dana bez pozitivnih na koronavirus, sadržajan “korona zakon”

Epidemiološka situacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona se stabilizuje, s obzirom da u tom kantonu u proteklih pet dana nema pozitivnih osoba na covid-19, izvijestio je u srijedu na konferenciji za novinare Štab civilne zaštite HNK-a.

U protekla 24 sata, testirano je 159 uzoraka i nije bilo pozitivnih rezultata u HNK-u. Danas je peti dan da nema niti jednog pacijenta u mostarskoj “covid-bolnici”.

“U petak, 15. maja, otpušten je i zadnji bolesnik iz mostarske ‘covid-bolnice’ na kućnu njegu”, rekla je dr.sc. Svjetlana Grgić, specijalist infektolog Klinike za infektivne bolesti SKB-a Mostar.

Osvrnula se istovremeno hronološki na početak rada “covid-bolnice” 26. februara i prijema prvog bolesnika pozitivnog na koronavirus, 17. marta.

Po njenim riječima, u mostarskoj “covid-bolnici” liječili su se pacijenti iz tri kantonae u Hercegovini, ukupno je bilo 89 bolesnika sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Preminulo je, nažalost, 19 bolesnika.

U respiracionom centru boravila su 24 bolesnika, od kojih na respiratoru njih 21.

Predsjednik Vlade HNK-a Nevenka Hercega kazao je kako je cijelo vrijeme borbe protiv koronavirusa kantonalna vlada bila svjesna svega onoga što će izazvati pandemija na privredu, te paralelno radila na aktivnostima kako pomoći privredu i sačuvati radna mjesta.

U tom smislu, Vlada HNK-a je 15. maja izradila i utvrdila “korona zakon” i pustila ga u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, koji bi do kraja sedmice trebao biti i usvojen.

Herceg je poručio da je zakon kvalitetan i sadržajan u poređenju s drugim rješenjima u F BiH, jer predviđa niz konkretnih rješenja.

“Na prvom mjestu je subvencioniranje minimalne neto plate za onaj dio privrede, koji je pogođen restriktivnim mjerama u vrijeme pandemije, a to je oko 10.000 uposlenika za koje je predviđeno 425 maraka mjesečno ili 850 maraka za dva mjeseca”, objasnio je Herceg.

Po njegovovim riječima, u rebalansu budžeta. koji je usvojen u utorak, nije smanjen ni onaj dio koji se odnosi na podsticajnu politiku strateškog dijela privrede, s ciljem da se doprinese njegovom oporavku i očuvanju radnih mjesta, a time i demografskoj slici.

“Posebna vrijednost zakona je, rekao bih, solidaran odnos prema nižim nivoima vlasti opštinama i gradovima, a on predviđa i niz subvencija pod jasno definisanim uslovima, kao što je oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne takse, te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih taksi, kao podsticaj privredi i povećanje konkurentnosti na tržištu”, objasnio je premijer.

Dodao je kako je u zakonu predviđeno i otvaranje kreditne linije s razvojnom bankom ili nekom drugom poslovnom bankom.

“Kreditni portfolio je 20 miliona, što je, takođe, ugrađeno u rebalans budžeta”, rekao je Herceg.

Napomenuo je kako će pravo na subvencioniranje moći ostvariti oni poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tokom borbe protiv pandemije, uz uslov da imaju izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate zaključno s februarom ove godine i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada.

Herceg je podvukao kako je u zakonu predviđeno niz budžetskih i vanbužetskih ušteda, u smislu konkretnih umanjenja plata izabranih i imenovanih dužnosnika u HNK-u, umanjenja naknada za članstva u kantonalnim komisijama, kao i umanjenja naknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuju Skupština ili Vlada. Isti pristup, dodao je, očekuju i od kantonalnih vanbudžetskih fondova.

(Fena)