Komisija za bezbjednost PD PFBiH: Raskinuti ugovor i smijeniti Solaka

Komisija za bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zatražila je od federalne Vlade da ispita mogućnost raskidanja ugovora sa preduzećem “Srebrena malina”, koje je uvezlo sporne respiratore iz Kine, te razrješenje direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka.

Razmatrajući slučaj “respiratori”, Komisija je usvojila 12 zaključaka, među kojima i zaključak da je Federalna uprava civilne zaštite stvorila obligacioni odnos sa preduzećem “Srebrena malina” Fikreta Hodžića u trenutku kada je imala informaciju da to društvo nema dozvolu Agencije za promet medicinskim sredstvima.

Ocijenjeno je da se Federalna uprava civilne zaštite nije ponašala sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka kao učesnik obligacionog odnosa u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i da nije provjerila profesionalnu sposobnost “Srebrene maline” za sklapanje ugovora u vrijednosti od 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

Komisija je navela da je Federalna uprava civilne zaštite propustila da obezbijedi adekvatnu garanciju da će “Srebrena malina” ispoštovati ugovorne obaveze.

U jednom od danas usvojenih zaključaka, ističe se da Vlada FBiH nije adekvatno nadzirala rad Federalne uprave civilne zaštite.

Komisija je predložila da Parlament FBiH od Vlade zahtijeva razrješenje direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i da se hitno pripremi zakonska regulativa, kojim bi Federalna uprava civilne zaštite bila u nadležnosti MUP-a FBiH.

(Srna)