Skupština HNK-a raspravlja o “korona zakonu”

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na vanrednoj sjednici u petak u Mostaru raspravlja o Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa “korona zakonu” i podršci ekonomiji na području te županije.

Uoči sjednice, predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago naglasio je kako se nada da će “korona zakon” biti usvojen i na narednoj sjednici dobiti i rebalans budžeta, kojim će se osigurati sredstva za realizaciju spomenutoga zakona.

“Ono što je najbitnije u zakonu je subvencioniranje najniže neto plate za sve poslovne subjekte koji su imali zabranu rada za vrijeme pandemije koronavirusa i formiranje fonda kojim će se subvencionirati kamate za sve poslovne subjekte, koji bi se u narednim periodu kreditno zaduživali kod razvojne banke ili nekih drugih poslovnih banaka”, kazao je Špago.

Kako je Špago pojasnio, to znači da će kantonalnim budžetom biti predviđena sredstva kojim će HNK plaćati kamate poslovnih subjekata koji budu uzimali kredite.

Poslanik SDP-a BiH u Skupštini HNK-a Aner Žuljević kaže kako je zakon nepravedan i bez ikakve finansijske procjene. Smatra kako se određene stvari u zakonu moraju popraviti.

Žuljević ističe da kriza nije pogodila sve sektore na isti način, pa ona ne može biti unificirana, već se mora napraviti sustavna analiza.

“Ono što smo predložili u amandmanima je da u postojećem budžetu postoji dodatnih 10 miliona maraka koji se mogu prebaciti na stavku fonda, zato što smatramo da ne postoje paralelne potrebe finandiranja bilo kakvim podsticajnim načelima u ovoj godini, kada se spašavamo da zadržimo ono što u ovom momentu imamo kao dio ekonomskog sistema”, kazao je Žuljević.

Kaže kako je nesustavan pristup generalno F BiH u rješavanju ove krize, jer sada “imamo jedan dio mjera s nivoa F BiH, a jedna dio s nivoa kantona”.

Predsjednik kantonalne vlade Nevenko Herceg ističe kako je za “korona zakon” i kvalitetnu razradu i konačno usuglašavanje očekivano trebalo nešto više vremena nego u nekim drugim kantonima.

“Od početka sam upozoravao kako će federalni “korona zakon”, u obliku u kome je usvojen, glavninu tereta krize prebaciti na kantone, gradove i opštine. HNK se predloženim zakonskim rješenjem postavio krajnje odgovorno, potpuno razumijevajući finansijsku situaciju u pojedinim gradovima i opštinama. Kanton je preuzeo subvencioniranje najniže plate za desetak hiljada pogođenih radnih mjesta u ugroženimprivrednim sektorima, čime direktno rasterećujemo naše jedinice lokalne samouprave od ovoga izuzetnog finansijskog izazova”, pojasnio je Herceg.

Zakonom je, dodaje, otvoren prostor i za druge subvencije u privredi, uz jasno definisane uslove. Utvrđena su oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednoga zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne takse i članarine Turističke zajednice, te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih taksi), kao podsticaj privredi i povećanje konkurentnosti na tržištu.

Objasnio je, takođe, kako je u zakonu predviđeno i otvaranje kreditne linije s razvojnom bankom ili nekom drugom poslovnom bankom, a kreditni portfolio je 20 miliona maraka, što je, takođe, ugrađeno u rebalans budžeta.

Kako se moglo čuti uoči sjednice, uštede će se realizovati na materijalnim troškovima, izdacima za nabavku opreme, smanjenje izdataka za komunalne usluge, za energiju i drugih sredstava, a razni projekti koji su trebali zaživjeti neće biti realizovani.

Na dnevnom redu sjednice naći će se i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakon o izmjenama Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi HNK-a.

(Fena)