Bjelica-Prutina: Lokalni izbori u BiH odgođeni za 15. novembar

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, na danas održanoj sjednici, donijela je Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora u BiH 2020, a koji će, prema ovoj odluci, biti održani u nedelju, 15. novembra, umjesto 4. oktobra za kada su prvobitno bili raspisani.

To je danas na press konferenciji saopštila predsjednica CIK-a BiH Vanja Bjelica-Prutina, istaknuvši kako je do odgađanja Lokalnih izbora došlo zbog “probijanja” roka u kome su nadležne institucije morale osigurati sredstva za njihovo provođenje u skladu s odredbama Izbornog zakona BiH.

Podsjetila je u tom kontekstu na poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije da CIK BiH nastavi s pripremom Lokalnih izbora, a da pitanje njihovog finansiranja prepusti Vijeću ministara BiH.

U vezi s tim, apelovala je na Vijeće ministara BiH da postupi po zahtjevu CIK-a BiH od 18. maja i donese posebnu odluku o finansiranju Lokalnih izbora. 

Naime, od 7. maja, kada je CIKBiH raspisao Lokalne izbore 2020. godine, počeo je teći zakonski rok od 15 dana, u kome su nadležne institucije morale osigurati sredstva za provođenje izbora u skladu s Izbornim zakonom BiH.

Bjelica-Prutina nadalje navodi kako je CIK BiH na sjednici  usvojio i Uputstvo o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti, s obzirom na izmijenjene okolnosti u odnosu na datum raspisivanja Lokalnih izbora, a koje se tiču, prije svega, ublažavanja mjera i ograničenja u vezi sa situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa.

Istovremeno, CIK BiH je nakon obavljenih konsultacija sa Agencijom za javne nabavke BiH, odlučio raspisati javne nabavke na osnovu procijenjenih vrijednosti nabavki predviđenih i odobrenih u Dokumentu okvirnog budžeta institucija BiH (DOB) za period 2019. – 2021. godine, a koje se odnose na Lokalne izbore 2020.

Predsjednica CIK-a BiH, u vezi s tim, ističe kako  postoji mogućnost donošenja odluke o dodjeli okvirnog sporazuma i potpisivanja okvirnog sporazuma na određeni period nakon provedene procedure javne nabavke, s tim da se ugovor o realizaciji nabavke potpisuje kada budu osigurana sredstva.

Uz to, napominje kako od 27. maja do 3. jula do 16 sati teče rok u kojem političke stranke i neovisni kandidati podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijave za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine, te da je u skladu s epidemiološkom situacijom, omogućena elektronska dostavu prijave za ovjeru sa pratećom dokumentacijom, uz obavezu da se originalna dokumentacija dostavi putem pošte CIK-u prije isteka roka za podnošenje prijave.

Bjelica-Prutina, takođe, navodi kako su svi obrasci za prijavu političkih subjekata, osim obrazaca za prikupljenje potpisa podrške birača, dostupni na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

“U periodu od 19. do 28. jula, ovjerene političke stranke i ovjereni nezavisni kandidati podnose prijavu za ovjeru koalicija, odnosno listi nezavisnih kandidata”,precizira ona, navodeći kako se kandidatske liste dostavljaju od 5. do  17. avgusta 2020. godine.

Predsjednica CIK-a navodi kako izborna kampanja  počinje 16. oktobra i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 14. novembra, do 07.00 sati.

Rok za prijavu birača van BiH za Lokalne izbore 2020 ističe 1. septembra u 24.00 sata, a prijavni obrasci PRP1 i PRP2 sa uputstvom o načinu prijave i dostave dostupni su na internet-stranici CIK-a.

Bjelica-Prutina kazala je kako je za aktivnosti koje provodi CIK BiH u budžetu institucija BiH potrebno osigurati oko 4,2 miliona KM, a da preostala sredstva potrebna za provođenje izbora osiguravaju gradovi i opštine u svojim budžetima, potcrtavajući kako će CIK iskoristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti, kako bi osigurao nesmetano provođenje izbornog procesa. 

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi s optužbama – od onih u vezi sa procedurom imenovanja, sastavom i prirodom CIK-a, do toga “da se radi o političkoj instituciji, čiji su članovi usko povezani s političkim strankama…”, predsjednica CIK-a BiH Vanja Bjelica-Prutina je istakla kako je jasno da CIK ne vrši imenovanje svojih članova, nego da to čini Predstavnički dom PS BiH.

U kontekstu spomenutih optužbi, ocijenila je kako se radi o političkim izjavama, koje CIK ne može i neće komentarisati, “jer bi na taj način ušla u neku vrstu političke rasprave, što je po mom mišljenju nedopustivo”.

Na pitanje u istom kontekstu, član CIK-a BiH Irena Hadžiabdić se pridružila navodima predsjednice, uz uvjerenje da bi iznošenje njenog mišljenja u vezi s pobrojanim optužbama moglo biti protumačeno kao pokušaj uticaja na sud (Sud BiH odlučuje po žalbama u vezi s imenovanjem članova CIK-a).

“Naš posao je da radimo svoj posao i ovo što smo u fokusu kampanje pojedinih političkih subjekata jeste nešto na što mi nećemo obraćati pažnju. Sačekaćemo odluku Suda kakva god ona bila”, bila je izričita Hadžiabdić.  

Lokalni izbori 2020. godine će se provesti za 64 opštinska vijeća u FBiH, 56 skupština općina u RS-u, 120 načelnika opština u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u RS-u, 22 gradonačelnika u BiH i za Skupštinu Brčko distrikta BiH.

(Fena)