Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ dobiće savremeni odjel traume vrijedan 586.165 KM

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru početkom marta ove godine potpisala je partnerski sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru drugog poziva prekograničnog programa saradnje Interreg IPA – Bosna i Hercegovina – Hrvatska– Crna Gora 2014 -2020 za provođenje projekta TELE.DOC – “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području”, saopšteno je iz JU KB “Dr. Safet Mujić”.

Riječ je o projektu, čiji je nosilac Opšta bolnica Kotor iz Crne Gore, a koji se finansira kao jedan od 30 odabranih projekata (od ukupno 161 prijavljenih na konkursu). 

Projekat se finansira u okviru programske ose socijalnih i zdravstvenih usluga s ciljem poboljšane kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i sistemu socijalne zaštite, u kojoj će ukupno biti ugovoreno 8 projekata, od kojih je jedan i TELE.DOC. Za sada su samo dva projekta u ovom prioritetu počela sa provođenjem.

EU projekat ukupne je vrijednosti veće od 1,1 miliona EUR koja će se, osim nosiocu Opštoj bolnici Kotor, dodijeliti i ostalim uključenim projektnim partnerima – Opštini Kotor, Opštoj bolnici Dubrovnik i Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar iz BiH.

Udio sufinansiranja projekta od strane EU iznosi visokih 85 posto, dok će partneri 15 posto osigurati samostalno.

Cilj projekta TELE.DOC je ojačati kapacitete uključenih bolnica s ciljem poboljšanja usluga koje se nude pacijentima, s naglaskom na opremanje odjela trauma i obuku medicinskog osoblja. Dodatno, cilj je poboljšati i saradnju tri bolnice kroz uvođenje dodatnih komunikacijskih sistema putem kojih će ljekari  efikasnije razmjenjivati medicinske podatke, te se konsultovati oko dijagnoza i liječenja kritičnih pacijenata.

Konkretnije, nabavitće se ukupno 30 setova i pojedinačnih komada vrijedne medicinske opreme za 3 bolnička odjela trauma u tri zemlje, obučitće se ukupno 36 ljekara (12 mostarskih) kroz 3-dnevnu praktičnu certifikovanu međunarodnu obuku ETC (European Trauma Course), koji će se odvijati u Dubrovniku, uspostaviti „tele“ bolnička mreža za poboljšanu komunikaciju i razmjenu mišljenja ljekara, organizovana fakultativna studijska posjeta za voditelje bolnica u EU zemlju s najboljim primjerima prakse u tretmanima trauma, kao i promovisati dobre projektne prakse kroz međunarodno stručno okupljanje na temu tele medicine, koje će se, takođe, organizovati u Dubrovniku.

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar  kroz projekat će realizovati iznos od 299.701,80 eura, od kojih je nacionalno sufinansiranje 44.955,27 EUR

Projekat je započeo s provođenjem od  1. marta ove godine, a trajatće naredna 24 mjeseca.         

(NovaSloboda.ba)