HNK: Produžen rok za realizaciju projekata i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava tekućih transfera

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoline u Vladi HNK-a Ajdin Teletović donio je odluku, kojom se produžava  rok za realizaciju projekata i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava svim korisnicima kojima su onaodobrena iz sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom HNK-a za 2019. godinu na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline. Ovom odlukom, rok  za realizaciju projekata i dostavljanje izvještaja o utrošku odobrenih sredstava produžen je ž do 1. septembra 2020. godine.

Kako se navodi u saopštenju, posljednju sedmicu u Ministarstvo su svakodnevno stizala pitanja korisnika, kojima je novonastala situacija oko pojave virusa SARS-CoV-2 stvorila brojne probleme u realizaciji projekata odobrenih iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ (Odluka broj 10-01-16-153-8/19) i sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ (Odluka broj 10-01-16-154-9/19). Imajući razumijevanja za novonastalu situaciju, ministar  Teletović odlučio je da se svim korisnicima pruži jednaka mogućnost da nadoknade zbog pandemije SARS-CoV-2 izgubljeno vrijeme za realizaciju projekata, te je rok za realizaciju i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava produžio do 1. septembra 2020. godine.

Iz resornog ministarstva obavještavaju sve korisnike da ne moraju slati pojedinačne molbe za produženje roka, a da izvještaje o realizaciji i utrošku odobrenih dostave putem pošte na adresu Ministarstva sredstava najkasnije do 1. septembra 2020. godine.


(NovaSloboda.ba)