Bešlić donio Odluku o prestanku nesreće na području Grada Mostara

Gradonačelnik Mostar donio je odluku o prestanak nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (covid-19) na području Grada Mostara, s danom 31. maja 2020. godine.

Tom odlukom, Štabu civilne zaštite Grada Mostara prestaju ovlaštenja i obaveze koje je imao za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Grada Mostara, navodi se u odluci koju je potpisao mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić