Glavna tužiteljica Gordana Tadić održala kolegij svih tužilačkih odjela Tužilaštva BiH

Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH, sa zamjenicima i rukovodiocima, održala je danas kolegije tužilaca iz svih tužilačkih odjela u Tužilaštvu BiH-Posebnog odjela za ratne zločine, Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i terorizam i Odjela III.

Radi poštivanja mjera zdravstvene zaštite i socijalne distance, održani su odvojeni kolegiji sa tužiocima iz navedenih odjela.

Glavna tužiteljica upoznala je tužioce da je u vrijeme trajanja pandemije, 17. marta formiran Koordinacioni tim za postupanje u svezi problematike prevencije i suzbijanja širenja koronavirusa – COVID 19, u kome su članovi bili  zamjenici glavnog tužioca i rukovodioci tužilačkih odjela kao i rukovodioci odjela uprave u Tužilaštvu BiH. Koordinacioni tim održao je ukupno 6 radnih sastanaka, donesene su instrukcije u postupanju koje su bile potrebne za funkcionisanje institucije, te su se pratile odluke nadležnih organa i VSTV BiH, kako bi se odluke Koordinacionog tima, blagovremeno usklađivale sa instrukcijama i uputstvima koje su davale nadležne institucije.

Tužilaštvo je, kako je istaknuto, za vrijeme pandemije Covid 19, sukladno uputstvima VSTV BiH, intenzivno radilo na predmetima koji se odnose na krivična djela ugrožavanje zdravlja i života građana, javne nabavke, kao i rad na pritvorskim predmetima i predmetima sa hitnim rokovima, a u ovom periodu podignute su 4 optužnice za krivična djela iz oblasti terorizma, kao i u predmetima koji su povezani sa ilegalnim migracijama i krijumčarenjem osoba, te drugim predmetima u kojima su zaprimani izvještaji za vrijeme dežurstava tužioca.

Nakon odluke VSTV BiH da glavni tužioci organizuju rad u tužiocima sukladno sa izmijenjenim okolnostima, svi tužioci i uposlenici, uz propisane mjere zaštite, krenuli su sa radom u punom radnom vremenu od 18. maja.

Takođe, glavna tužiteljica informisala je tužioce, da je, 28. maja, prisustvovala sjednici u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, gdje je odgovarala na pitamnja delegata, nakon čega su isti nakon razmatranja primili k znanju Izvještaje o radu Tužilaštva BiH za 2017. i 2018. godinu.

Na kolegijima je, takođe, razgovarano i o uticaju situacije sa pandemijom na realizaciju plana aktivnosti za 2020. godinu.

Glavna tužiteljica zahvalila se svim članovima Koordinacionog tima, tužiocima i uposlenicima, na iskazanoj profesionalnosti i odgovornosti u ispunjavanju radnih obaveza i aktivnosti u otežanim uslovima za vrijeme pandemije Covid 19, kao i svim bezbjedonosnim i policijskim agencijama, te izrazila očekivanja da će se u narednom periodu realizovati što veći dio aktivnosti koje su planirane za 2020. godinu.

M. N.

(NovaSloboda.ba)