Komšić zatražio od entitetskih vlasti implementaciju Odluke Ustavnog suda BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo vlastima oba bosanskohercegovačka entiteta, u kome se traži implementacija odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-14/12 iz 2015. godine, u kojoj je utvrđeno postojanje diskriminacije građana Bosne i Hercegovine koji su iz reda „ostalih“ u izboru za predsjednike i podpredsjednike bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i bh. entiteta Republike Srpske. 

Pismo je upućeno svim političkim strankama u Predstavnićkom i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zatim Fadilu Novaliću predsjedniku Vlade FBiH, Željki Cvijanović predsjednici Republike Srpske, Marinku Čavari predsjedniku Federacije BiH, svim političkim strankama u Narodnoj skupštini RS i Radovanu Viškoviću, predsjedniku Vlade RS.

Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu U-14/12, rješavajući po zahtjevu Željka Komšića kao člana Predsjedništva BiH, donio je odluku kojom se utvrđuje da članak IV.B.1. članak 1. stav 2. (dopunjen Amandmanom XLI) i članak IV.B. 1. članak 2. st. 1. i 2. (izmijenjen Amandmanom XLII) Ustava FBiH, kao i članak 80. stav 2. tačka 4. (tačka 1. stav 2. Amandmana LXXXIII) i članak 83. stav 4. Ustava RS (tačka 5 Amandmana XL dopunjena je tačkom 4 Amandmana LXXXIII), nisu sukladni članu II/4. Ustava BiH i članku 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U obrazloženju odluke, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da isključivanje mogućnosti da se za predsjednike i podpredsjednike oba bh. entiteta kandiduju i pripadnici “ostalih” koji su, kao i konstitutivni narodi, državljani BiH kojima je zakonom garantovano pravo da budu birani bez diskriminacije i ograničenja, više ne predstavlja jedini način za postizanje legitimnog cilja, a zbog čega ne može imati razumno i objektivno opravdanje.

“Na ovaj način, može se na jednostavan način izvršiti uklanjanje sistemske diskriminacije prema građanima Bosne i Hercegovine iz reda „ostalih“, koja postoji u entitetskim ustavima, jer se oni još uvijek ne mogu birati u rukovodstva oba bosanskohercegovačka entitetska.  Odnosno, ovim bi se zasigurno dijelovi entitetskih ustava uskladili sa članom II/2 i II/4 Ustava BiH, kao i sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kojom se svim građanima moraju garantovati jednaka izborna prava”, navodi se u pismu.

Iz tih razloga, vlasti u oba bosanskohercegovačka entiteta, pozivaju se Komšićevim pismom na  implementaciju odluke Ustavnog suda BiH u predmetu pod brojem U-14/12, koja je donesena 2015. godine i u prethodnih pet godina još uvijek nije provedena, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

(Fena)