Centralna banka BiH primila odluku VM o rasporedu Brze finansijske pomoći MMF-a

Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je primila Odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rasporedu sredstava Instrumenata za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), saopšteno je iz Ureda za komunikacije Centralne banke BiH.

Time su se stekli uslovi za raspodjelu i doznačavanje približno 648 miliona konvertibilnih maraka na podračune Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Brčko distrikta.

Sredstva će biti raspoređena po osnovu Odluke, odnosno Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i to 61,5 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona, 37,5 posto za Republiku Srpsku i 1 posto za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskim propisima, kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.

V. B.

(NovaSloboda.ba)